Nyheder

En god start: Vi klæder de nye godt på for at sikre vores høje faglighed

Ingen står alene, og det er den følelse, vi gerne vil give fra starten. Jeg ser nogle mere ranke rygge, og der er ikke nogen, som sidder og tænker ’shit, hvor skal jeg starte’, siger socialrådgiver Anna Castenberg. Hun er mentor for nyuddannede Line Haferbier, som har nydt godt af et grundigt introduktionsforløb. Line har deltaget som observatør på kollegaernes møder, haft fast ’mentortid’ hver uge og fået en drejebog til alle sagsskridt.

05.09.2023

Fra studie til job

Fire socialrådgivere fortæller om, hvordan de har oplevet at starte i deres første job. De har alle fire deltaget i Dansk Socialrådgiver­forenings rundspørge om introordninger og mentorforløb og har ønsket at udtale sig anonymt.

05.09.2023

Kun hver tredje nyuddannede socialrådgiver får en god start

Dansk Socialrådgiverforening og KL anbefaler, at nyuddannede socialrådgivere i deres første job skal have et introforløb og en mentor, og at der skal være tid til at kunne gå stille og roligt i gang med egne sager. Men det er kun hver tredje nyuddannede socialrådgiver, som får det, viser en ny rundspørge. På den baggrund lancerer Dansk Socialrådgiverforening kampagnen #En God Start.

05.09.2023

Studerende med høje karakterer fravælger socialrådgiverstudiet

Det er primært bekymringer over lønnen og arbejdsvilkårene i faget, der afholder unge med høje karakterer fra at vælge socialrådgiveruddannelsen. Mange vælger en universitetsuddannelse i stedet.

23.05.2023

Ja tak til højere karakterkrav på socialrådgiveruddannelsen

”Vi kan ikke bare vente på, at det bliver attraktivt at uddanne sig til socialrådgiver, mens vi ser på en nedadgående spiral, hvor kvaliteten af de færdiguddannede bliver ringere og ringere.”

23.05.2023

Nej tak til højere karakterkrav på socialrådgiveruddannelsen

”Det er en kæmpe gevinst, at så mange unge fra uddannelsesfremmede hjem har mod på at tage en videregående uddannelse, fordi de brænder for at blive socialrådgivere.”

23.05.2023

Dansk Socialrådgiverforenings regioner har fået næstformænd

Betina Agger, Jannie Bertz og Malene Sandie Hansen Thackrah er blevet valgt som næstformænd for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, Syd og Øst. De skal de næste to år arbejde for at styrke den lokale politiske interessevaretagelse.

28.02.2023

Mistrivsel: Skolesocialrådgivere i over halvdelen af landets kommuner

De kommuner, som benytter skolesocialrådgiverordningen, oplever, at skolesocialrådgivere fremmer dialogen mellem skolen og det sociale system, er med til at kvalificere underretninger og prioriterer tid til faglig rådgivning og sparring med lærerne. Det viser en ny undersøgelse fra KL.

14.02.2023

Mistrivsel: Jobcenter på Campus sikrer hurtig hjælp til de unge

Side om side med erhvervsuddannelser, gymnasium, 10. klasse, SOSU-skole og ungdomsskole ligger Ungekontakten, hvor socialrådgiver Laura Lund hjælper de unge, der ikke tager den lige vej igennem uddannelsessystemet.

14.02.2023

Mistrivsel: “Før jeg snakkede med Tina troede jeg ikke jeg ville blive til noget”

Hver torsdag har Sukaina Hussain Abed Al Rida Al-Maiahi fra 9.Z på Tilst Skole en snak med Tina Mogensen Givskud, som er socialrådgiver på skolen. Hun er med til at afklare, om barnets eller den unges tegn på mistrivsel skyldes et mindre problem, eller om der er behov for en større indsats.

14.02.2023