Nyheder

Region Syd – julehilsen

Læs julehilsenen fra DS Region Syd - bragt i nyhedsbrev til tillidsvalgte, 8. december 2021

08.12.2021

Inspiration fra ”Deltagereffekten”: Sæt strategiske mål og handl på dem

Uddrag af kapitel 6: Skab forandring - Sæt strategiske mål og handl på dem

14.04.2021

Håndtering af Covid-19 situationen i Kriminalforsorgen

Vi har fået flere henvendelser fra tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen omkring håndtering af den aktuelle Covid-19-situation efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde fredag den 18. september.

02.10.2020

Genåbning af Kriminalforsorgen

Genåbningen af Kriminalforsorgen er nu i fuld gang. Repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening, Betina Svinggaard, har deltaget i sektorpartnerskabsmøde hver uge siden nedlukningen. Forud for genåbningen har der været afholdt møde i CASU den 28. maj, hvor Betina også deltog.

12.06.2020

Sygefravær i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har sendt en orientering til organisationerne om deres håndtering af sygefravær i forbindelse med COVID-19. De oplyser at have haft en lempeligere tilgang til afholdelse af sygefraværssamtaler fra den 17. marts. De vil dog genoptage afholdelse af de systematiske sygesamtaler i et vist omfang efter, at den aktuelle situation med COVID-19 er blevet forlænget yderligere en måned.

24.04.2020

Socialformidlere i staten

DS har fejlagtigt indgået lønaftaler for socialformidlere i staten og også optaget dem som medlemmer. Vi har brug for jeres hjælp til at få et overblik over, hvem og hvor mange det drejer sig om, så vi kan rette op på det i samarbejde med HK-stat.

24.04.2020

OK21 i en corona-tid – book et klubmøde og få formanden med

Selv om hverdagen for langt de fleste af os er vendt op og ned med corona-krisen, så skal vi fortsat forberede os til OK21-forhandlingerne. Men pga. Corona-krisen bliver det en digital proces med video-klubmøder, og derfor opfordrer vi jer til at planlægge et klubmøde med jeres medlemmer allerede nu i perioden 11. maj til 19. juni.

24.04.2020

Datoer for TR-møder i Kriminalforsorgen

Sæt allerede nu X i kalenderen. Invitation med dagsorden vil blive udsendt forud for hvert møde.

18.12.2019