3. Forslag til løsninger af DS’ aktuelle udfordringer

Under dette punkt skal forskellige forslag til løsninger på de aktuelle udfordringer præsenteres og besluttes. Der er både forslag fra Hovedbestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmer.

Forslag 03.01.01 (Vedtaget)
» Forslag om strategisk udviklingsplan

Forslag 03.01.02 (Vedtaget med ændringsforslag)
» Kontingentnedsættelse på sigt
— Ændringsforslag 03.01.02a (Vedtaget)
» ÆF a til 03.01.02 nedsættelse af kontingent

Forslag 03.01.03 (Trukket af forslagsstiller)
» Fagbladet Socialrådgiveren skal kun udkomme digitalt

Forslag 03.01.04 (ikke vedtaget)
» Frit valg mellem digital eller papirversion af fagbladet Socialrådgiveren

Forslag 03.01.05 (Vedtaget)
» Læserundersøgelse af fagbladet Socialrådgiveren

Forslag 03.02.01 (Vedtaget)
» Forslag om ny administrativ organisationsstruktur i Dansk Socialrådgiverforening
» Bilag 1: Foreløbigt bud på ny organisering i Dansk Socialrådgiverforening
» Bilag 2: Oplæg til politiske opgaver og ansvar med en enstrenget administrativ organisering
— Ændringsforslag 03.02.01a (ikke vedtaget)
» ÆF a til Forslag om ny administrativ organisering i DS
— Ændringsforslag 03.02.01b (Trukket af forslagsstiller)
» ÆF b til forslag om ny administrativ organisering i DS

Forslag 03.02.02 (Trukket af forslagsstiller)
» Personalereduktion i Sekretariatet

Forslag 03.02.03 (Vedtaget med ændringsforslag)
» Opsigelse af lokaler i Toldbodgade
— Ændringsforslag 03.02.03a (Vedtaget)
» ÆF a til forslag Opsigelse af lokaler i Toldbodgade
— Ændringsforslag 03.02.03b (Vedtaget)
» ÆF b til forslag om opsigelse af lokaler i Toldbodgade

Forslag 03.03.01 (Vedtaget)
» Forslag om nedsættelse af lovudvalg
— Ændringsforslag 03.03.01a (ikke vedtaget)
» ÆF a til Forslag om nedsættelse af lovudvalg

Forslag 03.03.02 (Trukket af forslagsstiller)
» HB nedlægges i sin nuværende form

Forslag 03.03.03 (Trukket af forslagsstiller)
» Faggrupper lægges ind under regionerne

Forslag 03.03.04 (ikke vedtaget)
» Fritagelse af Hovedbestyrelsens forpligtelse til at finde et realistisk bud på varig finansiering af regionale næstformænd

Kontakt Medlemsservice