1. Formalia

Dette punkt indeholder formalia for mødet.

01.01 (vedtaget)
» Valg af stemmeudvalg

01.02 (vedtaget)
»Valg af dirigenter

01.03 (vedtaget)
» Forretningsorden

01.04 (vedtaget)
» Dagsorden

01.05 (vedtaget)
» Vejledende tidsplan

01.06 (vedtaget)
» Mødeudvalg

Kontakt Medlemsservice