Frister

Send gerne ændringsforslag til DS i god tid inden 12. januar 2024.

Der er mulighed for at fremsætte ændringsforslag helt frem til kl. 11:30 på dagen, jf. tidsfrist, som fastsættes på mødet med vedtagelse af tidsplanen, men send dem helst mindst tre dage før mødet, og gerne tidligere. En stor mængde ændringsforslag på selve dagen vil rent praktisk være svær at håndtere.

Ændringsforslag skal have en sigende overskrift og være kortfattede og præcist formuleret. Det skal desuden fremgå, hvilket forslag ændringsforslaget er fremsat til, herunder skal forslagets bilagsnummer fremgå. Ændringsforslag sendes til mailadressen: sobi@socialraadgiverne.dk og hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp til ændringsforslaget kan du også skrive til denne mailadresse.

Frist for indkomne forslag til løsning af de aktuelle udfordringer var 15. november 2023. Forslag kan ikke være lovændringer, men alene omhandle løsninger på de aktuelle udfordringer.

Hovedbestyrelsen udsendte forslag til behandling på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 20. december 2023. De kan også ses på socialraadgiverne.dk/xorep24

Det er på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kun muligt at behandle forslag, der falder inden for den dagsorden, som mødet er indkaldt med, dvs. som relaterer sig til DS’ aktuelle udfordringer. Andre emner kan tages op på det ordinære Repræsentantskab, der afholdes sidste halvdel af november 2024.

Kontakt Medlemsservice