5. Eventuelt valg til lovudvalg

Dette punkt vil kun blive behandlet, hvis forslaget om lovudvalg vedtages (03.03.01) og det vil i så fald være muligt at stille op til lovudvalget inden kl. 16:45.

……

……

Kontakt Medlemsservice