2. Baggrund for indkaldelsen og årsregnskab

Under dette punkt præsenterer Hovedbestyrelsen baggrunden for indkaldelsen til det ekstraordinære repræsentantskab. Punkterne herunder er til orientering.

Kontakt Medlemsservice