4. Budget

Under dette punkt skal der vedtages et nyt budget for 2024-25 og behandles forslag, som vedrører budgettet.

04.01.01 (Vedtaget)
» Hovedbestyrelsens forslag til principper for sund foreningsdrift

04.02.01 (Vedtaget)
» Budget for 2024 og 2025
» Bilag 1: Budget 2024-25
» Bilag 2: Vedtagne besparelser, der er implementeret i budgettet
— Ændringsforslag 04.02.01a (ikke vedtaget)
» ÆF a til Hovedbestyrelsens budgetforslag
— Ændringsforslag 04.02.01b (Trukket af forslagsstiller)
» ÆF b til HB’s budgetforslag

04.02.02 (Trukket af forslagsstiller)
» Ændring af kontingentsatser
— Ændringsforslag 04.02.02a (ikke vedtaget)
» ÆF a til Ændring af kontingentsatser
— Ændringsforslag 04.02.02b (ikke vedtaget)
» ÆF b til Forslag om ændring af kontingentsatser (ny version)
— Ændringsforslag 04.02.02c (ikke vedtaget)
» ÆF c til forslag om Ændring af kontingentsatser

04.02.03 (ikke vedtaget)
» Øget tilskud til de lokale klubber

04.02.04 (trukket af forslagsstiller)
» Mindske frikøb for bestyrelsesarbejde

Kontakt Medlemsservice