Vi har tid til at tænke helhedsorienteret

Ea Mølbak Filtenborg er tillidsrepræsentant i jobcenteret i Hjørring, hvor socialrådgiverne er gået fra at have mellem 70 og 80 til omkring 35 sager hver. Det styrker både socialfagligheden og arbejdsmiljøet.

Tæt kontakt med borgerne, regelmæssig sparring om de svære sager og en stor grad af ledelsesmæssig tillid til medarbejdernes faglige vurderinger. Det kendetegner arbejdet i jobcenteret i Hjørring, fortæller tillidsrepræsentant Ea Mølbak Filtenborg.

I forbindelse med et investeringsprojekt, som startede i 2015, blev der ansat mange nye socialrådgivere i jobcenteret, så hver socialrådgiver kunne komme ned på et sagstal omkring 35. Det lave sagstal har været afgørende for, at det er lykkedes at få mange af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i job, viser en evaluering af projektet.

Det lave sagstal har haft stor betydning for socialrådgivernes måde at arbejde på, fortæller Ea Mølbak Filtenborg.

– Vi har mere tid til den enkelte, og det giver os jo mulighed for at kunne favne lidt bredere omkring borgeren. Det er der også behov for, når vi skal arbejde så fokuseret med den enkelte borger, som vi gør med Hjørringmetoden, siger hun.

Ea Mølbak Filtenborg arbejder selv i sygedagpengeafdelingen, hvor der ifølge lovgivningen er opfølgning hver fjerde uge.

– Men jeg tror ikke, at der er en i den her afdeling, der ikke taler med sine borgere oftere. Vi laver løbende aftaler, enten skal jeg – ellers skal borgeren – undersøge noget, og så snakkes vi ved om 14 dage. I gennemsnit taler jeg nok med hver borger 1-3 gange om måneden, vurderer hun.

Kursus i empowerment

Det lave sagstal er et vigtigt element i at skabe et godt samarbejde mellem socialrådgiver og borger, men hele mindsettet i Hjørringmetoden er også at sætte borgeren i centrum, og derfor har alle medarbejdere været på kursus i empowerment.

– Vi har lært at sætte borgeren i fokus ved allerede fra start at spørge, hvad de tænker, at der skal til for, at de kan blive selvforsørgende igen. Det øger jo også borgernes motivation, at de selv i en eller anden grad har været med til at bestemme vejen, siger Ea Mølbak Filtenborg.

I løbet af de godt to år, Ea Mølbak Filtenborg har arbejdet i sygedagpengeafdelingen i Hjørring Kommune, oplever hun, at de er blevet hurtigere til at få afklaret borgerne.

– Vi forsøger at få borgerne hen, der hvor de skal, hurtigst muligt, så det ikke bliver et langt sagsforløb. Det øger deres motivation, at de kan se og mærke, at der sker noget i deres sag, siger hun.

For at sikre fremdriften i sagerne, er der indført regelmæssig sparring med ledelsen på de langvarige sager.

– For nogle kan det virke som øget kontrol, men det gør bare, at vi hele tiden bliver nødt til at fokusere på, hvad der er behov for og arbejde effektivt for at få borgeren det rigtige sted hen. Og generelt er der ledelsesmæssig tillid, og min opfattelse er, at de som oftest anerkender vores faglige vurderinger, for det er jo os, der kender borgerne, siger hun.

Fælles faglighed

Det gode samarbejde mellem socialrådgiverne og borgerne viser sig også ved, at de i jobcenteret i Hjørring sjældent oplever frustrerede borgere, fortæller Ea Mølbak Filtenborg.

– Det sker jo af og til, og jeg tror ikke, det kan undgås, men jeg vil næsten sige, at i 999 ud af 1000 tilfælde handler det om rammerne og lovgivningen, mere end det handler om os som sagsbehandlere.

Når disse situationer opstår, så kræver det, at man tager sig tid til at sætte sig ned med borgeren og tale frustrationen igennem.

– Når vi gør det, undgår vi ret mange misforståelser, og det har vi jo også tid til. Der er også en god stemning kollegaerne imellem. Vi har en fælles faglig forståelse for vores kerneopgave, og det giver bare et rigtig godt kollegialt samvær i hele huset, siger Ea Mølbak Filtenborg.