”Vi har fokus på løsninger – og handler på det”

I Københavns Kommune er et forsøg med socialrådgivere på ældreområdet blevet permanent – og der er opnormeret fra to til fem socialrådgivere. En af dem er Lasse Borre Jensen, som hjælper udsatte ældre med udfordringer i en stadig mere kompleks digital virkelighed

”Vi har fokus på løsninger – og handler på det”

Foto: Lisbeth Holten

Hvad skal en socialrådgiver egentlig på ældreområdet, som primært har et sundhedsfagligt fokus? Mange ting viste det sig, da Lasse Borre Jensen for fire år siden blev ansat som socialrådgiver i sundhedsforvaltningen på ældreområdet i Københavns Kommune. Dengang var det et toårigt forsøg med to socialrådgivere. De nåede lige at komme i gang, og så kom pandemien. Men nedlukningen blev faktisk det, der tydeliggjorde deres opgaver.

– Vi var nogle af de eneste, der måtte komme indenfor på plejecentrene, og vi så, hvad der var udfordrende for de mest udsatte ældre: For eksempel at få betalt husleje, søge boligstøtte, søge hjælp til indskud, overskue nyt budget, afholde udgifter i den fraflyttede bolig, apotekstilmeldinger og så videre. Det er ældre, der har været vant til at svare enhver sit. Pludselig er der måske rod i økonomien – og det skaber fortvivlelse, fortæller Lasse Borre Jensen.

P-bøder hobede sig op

Det gælder også hos den ældre mand med begyndende demens, der blev ved med at få p-bøder.

– Han havde p-licens ved sin gamle bolig, men ikke i det område, plejecenteret lå i. Alt var foregået fint med indflytningen, men ingen havde lige tænkt på, at der var en bil. Så tog jeg hånd om at få afmeldt licensen og satte i proces, at bilen blev solgt.

Lasse Borre Jensen kom selv ind til opgaven med 25 års arbejde på det specialiserede børneområde i bagagen – og var spændt på overgangen til et helt nyt felt.

– Men vi har oplevet det som meget nemt at komme ind at få kontakt og relation til de ældre borgere, pårørende og personalet. Jeg tror, at det skyldes socialrådgivernes DNA: Vi kommer respektfuldt, helhedsorienteret og nysgerrigt – og vi har fokus på løsninger. Og så handler vi på det. Samtidig skaber det luft til, at plejepersonalet kan varetage deres kerneopgave – plejen.

Der var hurtigt mere arbejde i de 43 plejecentre og tilhørende store hjemmeplejeenheder, end to socialrådgivere kunne nå. Så det toårige forsøg er nu en gruppe på fem fastansatte socialrådgivere, som har deres eget bud på, hvorfor der er brug for en socialfaglig indsats på ældreområdet.

– De ældre borgere – og dermed også deres pårørende og de ansatte i hjemmeplejen – oplever en stigende kompleksitet. Der har været en udvikling med GDPR, en vanskeligere adgang til kommunikation med andre myndigheder, en centralisering med Udbetaling Danmark, sværere kontakt med pengeinstitutter – og der er færre filialer af netop pengeinstitutterne, forklarer Lasse Borre Jensen.

Han cykler typisk ud hver dag for at møde borgere, pårørende eller undervise i hjemmeplejen eller på plejecentrene.

– Det var overraskende nemt for mig at lave skiftet til et helt andet område – vores socialrådgiveridentitet og faglige DNA er det styrende – og jeg er meget glad for, at jeg fik mulighed for at få den oplevelse i en alder af 60 år – at det sagtens kunne lade sig gøre.


CV Lasse Borre Jensen
65 år, Frederiksberg

  • Siden 2019 – Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
  • 1994 – 2019 – Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen
  • 1983 – 1994 – Holbæk Kommune, Bistandsafdelingen
  • 1983 – Uddannet socionom på Roskilde Universitetscenter
  • Har haft tillidshverv i Dansk Socialrådgiver­forening som tillids­repræsentant og medlem af kredsbestyrelse