Teknologien skal understøtte kerneopgaven

3 skarpe til næstformand Ditte Brøndum, Dansk Socialrådgiverforening

Med afsæt i dine egne erfaringer fra området med DUBU, kan du så også se behovet for en ny version af systemet?

– Da jeg selv sad på børneområdet, oplevede jeg et system, som tog tiden fra borgerne. Hvis man skulle lave en børnefaglig undersøgelse, var der 76 kasser, som man skulle tage stilling til, om man ville skrive tekst i. Jeg oplevede, at man brugte mere tid på i pauserne at drøfte, hvilken underkategori, der var den rigtige at bruge for at registrere en samtale korrekt, end vi brugte på at tale om, hvorvidt samtalen, vi lige havde afholdt, var god og udviklende for familien. Det kaldte på, at der skulle gøres noget. Det er rart at få noget hjælp fra et system i forhold til om man er lovmedholdelig i sin journalisering, men det skal ikke fjerne fokus fra vores kerneopgave.

Hvad forventer du, at et nyt DUBU kan betyde for DS’ medlemmer på området?

Jeg kan se, at flere ting er blevet smidigere, og at det generelt er et bedre system, men dokumentationskravene er stadig omfattende. Det er vigtigt at sige, at når DUBU endte som lidt af et bureaukratisk monster, skyldtes det i høj grad et politisk behov for at holde øje med sagsbehandlingen. Hver gang Ankestyrelsen fik en ny idé til noget, man ville holde øje med, skulle det implementeres i systemet. Derfor endte vi med et tidskrævende system, der ikke hang sammen med en normal socialrådgiverarbejdsdag. Så det har krævet en del selvransagelse – med hjælp fra DS – at nå hertil. Og vi skal holde skarpt øje, hvis tingene udvikler sig den forkerte vej igen.

Hvad mener du om betydningen af det fingeraftryk, socialrådgiverne har sat på processen og resultatet?

– Det er helt afgørende, at der har siddet socialrådgivere med i udviklingsprocessen. Det var et af de helt store problemer med den første version. It skal understøtte vores kerneopgave, og den kan man ikke sidde og forestille sig langt væk fra brugerne. Vores vision i DS er, at al teknologi, som socialrådgivere skal udsættes for, har de selv haft en finger med i spillet omkring. Og der er vist rigeligt med eksempler fra den offentlige sektor, der viser, hvorfor det er helt afgørende.


DUBU 3.0

  • Formålet er at it-understøtte myndighedsfunktionen i det socialfaglige arbejde.
  • Den første version af DUBU gik i luften i 2011 i 43 kommuner og blev videre- og færdigudviklet frem til 2014.
  • Allerede i 2016 blev det besluttet at udvikle en ny version, som blev taget i brug i januar 2019.
  • Socialrådgivere fra fire kommunerne var med til at udarbejde kravene til det nye system, og i alt har 16 kommuner deltaget i arbejdsprocessen.
  • Seks socialrådgivere og tre brugere fra økonomi- og administrative funktioner har deltaget i følgegruppens arbejde hele vejen igennem udbuddet med gennemlæsning af kravspecifikationen, evaluering af tilbud og deltagelse i løbende afklarings- og designworkshops, tests mm.

Kilde: KOMBIT