Tal om indflydelse i fællesskab

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et indflydelseshjul, som kan bruges til at tale om indflydelse på arbejdspladsen.

Indflydelse har afgørende betydning for det psykosociale arbejdsmiljø, og ligesom stress aldrig må individualiseres som den enkelte socialrådgivers problem eller som den enkeltes ansvar at finde en løsning på, er indflydelse i arbejdet også en fælles dagsorden. Hvor medarbejdere, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse i fællesskab skal sætte fokus på indflydelse.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et indflydelseshjul, som kan bruges på arbejdspladserne til en dialog mellem medarbejdere og ledere om indflydelse i arbejdet.

– Vi håber, at vores resultater kan være med til at pege på, hvor vigtigt indflydelse i arbejdet er for os som mennesker. Indflydelseshjulet er tænkt som en hjælp til, at arbejdspladserne kan organisere opgaver og arbejdsprocesser på måder, der øger medarbejdernes indflydelse på arbejdet og derved potentielt mindsker deres risiko for psykiske problemer og mistrivsel, siger Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hvor meget indflydelse har I?

Indflydelseshjulet findes i to versioner – et blankt hjul, hvor man sætter fokus på, hvad man har indflydelse på.

På det blanke hjul sættes små post-it-sedler op med de ting, I som medarbejdere har indflydelse på. Sedlerne placeres alt efter, hvor meget indflydelse I har. Inderst er lig med mest indflydelse.

På det andet indflydelseshjul er indflydelsen delt op på fire forskellige parametre; opgaver, tilgang, kvalitet og måling. Til hvert parameter skal I forholde jer til, hvor meget indflydelse I har.

Hvert parameter er bygget op med en række underpunkter. Under ”opgaver” skal I forholde jer til, hvor meget indflydelse I har på: Typen af opgaver, antal opgaver, hvornår opgaver løses og hvor lang tid I bruger på en opgave.

» Hent materialet på nfa.dk – søg på ’indflydelseshjul’


5 gode råd om indflydelse

Sådan kan du som socialrådgiver sammen med din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant være med til at øge jeres mulighed for indflydelse og dermed trivsel:

  1. Tal med jeres ledelse om, hvorvidt I som medarbejdere har indflydelse på de rigtige ting i forhold til at kunne udføre jeres arbejde.
  2. Lav klare aftaler med ledelsen om, hvilke ting I som medarbejdere selv træffer beslutninger om, og hvornår det er en god idé at rådføre sig med lederen.
  3. Sørg for, at der er klare rammer omkring de beslutninger, I medarbejdere selv træffer, og de forhold, I har indflydelse på.
  4. Vær skarp på, at det er OK at begå fejl.
  5. Samarbejd med ledelsen om at inddrage jeres erfaringer i beslutninger, der er relevante for, hvordan I udfører jeres arbejdsopgaver.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø