Socialrådgivere deltager i kamp for bedre velfærd

Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen med en række fagforeninger i det landsdækkende initiativ Danmark for Velfærd. Målet er at stoppe regeringens planlagte besparelser og sikre et velfungerende velfærdssamfund.

Under navnet Danmark for Velfærd vil Dansk Socialrådgiverforening sammen med mange andre fagforeninger kæmpe for, at Danmark også i fremtiden er et velfungerende velfærdssamfund.

Initiativet blev lanceret i samme uge, som regeringen offentliggjorde sit udspil til skattereform og forslag til finanslov. Begge dele rammer socialt skævt, og Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, forholder sig kritisk til udspillene.

Han pointerer, at regeringens udspil skaber større ulighed og forringer velfærden, og han henviser til beregninger fra blandt andre Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at borgere på overførselsindkomster ingen skattegevinst får, at almindelige lønmodtagere får en gevinst på 5.000-7.000 kroner om året, mens en direktør med en årsløn på ca. 1 million kroner vil få en gevinst på 28.000 kroner.

Og beregninger fra Dansk Socialrådgiverforenings hovedorganisation FTF viser, at der vil mangle 3,3 milliarder velfærdskroner allerede næste år.

– Regeringens skatteudspil er uanstændigt. Mange borgere i Danmark får ikke glæde af lavere skat, men kan til gengæld se frem til en dårligere service og mindre hjælp. Sammen med et finanslovsudspil med få penge til velfærd øger det arbejdspresset for offentligt ansatte og forringer vilkårene for at udføre godt socialt arbejde.

Regering vil spare 21 mio. kr. på arbejdsmiljø

Og i den sammenhæng stiller Niels Christian Barkholt sig helt uforstående overfor, at finanslovsforslaget lægger op til, at der skal skæres ned på Arbejdstilsynet igen – tilsynet får 21 mio. kroner mindre i 2018. For når man skærer antallet af tilsynsførende ned, vil det gå ud over kontrollen af arbejdsmiljøet. Når kontrollen bliver svagere, bliver arbejdsgiverne mindre motiverede til at arbejde forebyggende med god trivsel og godt arbejdsmiljø.

– Det står i skærende kontrast til, at der for nylig er kommet nye tal, som viser, at der er flere og flere  danskere, som overbelastes af arbejdsmiljøet. I den anledning nedsatte beskæftigelsesministeren et ekspertudvalg, som skal se på hele arbejdsmiljøindsatsen. Det hænger ikke sammen, at man med den ene hånd udsulter Arbejdstilsynet og med den anden hånd sætter gang i en udviklingsproces, siger Niels Christian Barkholt.

Underskriftindsamling og stormøde

Niels Christian Barkholt opfordrer medlemmerne til at bakke op om Danmark for Velfærd ved blandt andet at skrive under på den underskriftsindsamling, som startede i begyndelsen af september, lige som han håber, at rigtig mange tillidsrepræsentanter vil deltage i stormødet den 4. oktober i Odense.

– Vi ønsker et samfund, hvor der er råd til godt socialt arbejde – og til alle de forebyggende indsatser, som vi ved virker. Danmark for Velfærd ligger fint i tråd med vores budskab om, at det kan betale sig at investere i socialt arbejde – det styrker sagsbehandlingen og medfører både menneskelige og økonomiske gevinster.