Socialrådgiver kæmpede for førtidspension til Nicolai

Nicolai lider af infantil autisme og paranoid skizofreni. Han skulle have haft førtidspension, så snart han fyldte 18 år, slår Ankestyrelsen fast, men måtte vente i over et år.

Socialrådgiveren i Borgercenter Handicap havde forberedt hans sag, den sundhedsfaglige koordinator havde godkendt ham, og jobcenteret havde indstillet ham til førtidspension. Alle fagpersoner var enige om, at det var åbenbart formålsløst at udvikle Nicolais arbejdsevne på grund af hans infantile autisme og paranoid skizofreni. Alt var sådan set gjort klar til, at Nicolai kunne overgå til førtidspension, så snart han fyldte 18 år.

Men sådan skulle det ikke gå. Den jurist i Københavns Kommune, der skulle træffe afgørelse i Nicolais sag, besluttede i stedet at sende hans sag for rehabiliteringsteamet. På trods af fire diagnoser, en pædagogisk-psykologisk vurdering, en udredning efter voksenudredningsmetoden og statusnotater fra Bispebjerg Hospitals børne- og ungdomspsykiatriske afdeling og fra Intensivt døgnafsnit for unge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center mente juristen ikke, at sagen var tilstrækkeligt oplyst.

Kommunen gik for langt
En række socialrådgivere fortæller her i Socialrådgiverens tema om førtidspension om, hvorfor mange borgere må igennem unødigt lange forløb, der primært handler om at dokumentere deres manglende arbejdsevne, før de kan få førtidspension. I nogle tilfælde er kommunens strenge dokumentationskrav helt i overensstemmelse med Ankestyrelsens fortolkning af loven, som eksemplerne fra Norddjurs viser.

Men i Nicolais tilfælde gik kommunen for langt. Det har Ankestyrelsen slået fast, efter at Nicolais partsrepræsentant, socialrådgiver Martin Dam Hansen, klagede over kommunens afgørelse.
– Ankestyrelsen skriver blandt andet, at kommunen allerede, inden Nicolai fyldte 18 år, havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne give ham førtidspension, siger Martin Dam Hansen.

Ignorerede overlæge
Da juristen i sommeren 2018 sendte Nicolais sag videre til rehabiliteringsteamaet, blev der indhentet endnu et statusnotat, denne gang fra det psykiatriske behandlingstilbud OPUS, som Nicolai var tilknyttet. Og der blev holdt et møde i rehabiliteringsteamet, hvor overlægen fra OPUS også deltog. Herefter indstillede rehabiliteringsteamet til, at Nicolai skulle tilkendes førtidspension fra maj 2019, men at sagen skulle revurderes efter fem år.
– Jeg var selvfølgelig taknemmelig for, at Nicolai nu fik ro i fem år. Men overlægen havde lige siddet og forklaret dem, at når man får skizofreni så tidligt, og det ovenikøbet er kombineret med infantil autisme, så er prognoserne meget dårlige, så han burde få en varig pension, siger Martin Dam Hansen.

Han klagede derfor straks til Ankestyrelsen, der tre måneder efter gav ham medhold. Halvandet år efter, den første socialrådgiver var påbegyndt arbejdet med at indstille Nicolai til førtidspension.

Nu blev det slået fast, at Nicolai skal have en varig førtidspension, og han skal have den med tilbagevirkende kraft fra måneden efter, han fyldte 18 år.
– Hvis jeg ikke havde klaget, så havde kommunen sparet de omkring 165.000 kroner, de nu skal tilbagebetale Nicolai, men hvad var der sket med Nicolai, spørger Martin Dam Hansen, der til dagligt er sagsbehandler i et jobcenter i en anden kommune.

Afgørelse i glas og ramme
Nicolais mor, Mika Petersen, har fået afgørelsen fra Ankestyrelsen forstørret op, og har købt to billedrammer.
– Den ene skal op at hænge herhjemme ved mig, og den anden skal Nicolai have op, når han flytter hjemmefra, fortæller Mika Petersen.

Det er planen, at Nicolai skal flytte hjemmefra inden for et par år.
– Han har fået det meget bedre og er ikke selvmordstruet længere. Det har givet ro i hans liv, at han har fået førtidspension, så han har fået lidt mere mod på at flytte hjemmefra. Jeg plejer at kalde Martin min lotto-kupon. Uden ham tør jeg ikke tænke på, hvor Nicolai havde været i dag, siger Mika Petersen.