REGIONSLEDER: Vi er socialrådgivere!

"Der er forskel på en jobcentermedarbejder med og uden social­rådgiveruddannelse"

På min arbejdsplads må vi nu ikke længere benytte os af vores titler. Socialrådgiverne i jobcentret må nu kun kalde sig rådgivere. Ændrer vi manuelt vores titel i breve eller mails, vil det få ansættelsesretlige konsekvenser. En træls dag for vores profession, når vi ikke længere må kalde os socialrådgivere…

Sådan skrev et medlem for nylig i facebookgruppen ’Jeg er Socialrådgiver’. Mange delte hendes frustration, og stoltheden ved at kalde sig socialrådgiver skinnede tydeligt igennem i kommentarsporet. Lad os holde fast i den stolthed!

Den pågældende ledelse har meldt ud, at alle med samme opgaveportefølje i jobcentret skal benævnes med samme titel i deres signatur i breve og mails. Dette af hensyn til borgerne, som ifølge ledelsen nu ikke vil blive forvirrede over, hvem der er afsender. En lignende beslutning er desværre taget på flere arbejdspladser de senere år.

Det åbenlyse modargument er, at borgere gerne vil vide, hvem deres kontakt i kommunen er. I så personligt indgribende forhold, som for eksempel en sag i jobcenteret berører, betyder det meget at vide, hvem systemets repræsentant er. Og der er forskel på at møde en jobcentermedarbejder med og uden social­rådgiveruddannelse.

Hvad værre er: Det påvirker socialrådgiveres trivsel at få frataget retten til at underskrive sig med sin profession. Vi socialrådgivere har en stærk professionsidentitet.

Trivslen bliver ikke bedre af en trussel om ansættelsesretlige konsekvenser. Hvis et medlem skulle blive varslet en tjenstlig sanktion alene for at have skrevet ”socialrådgiver” i sin signatur, vil DS-konsulenten dog nok hævde, at proportionalitetsprincippet er overtrådt (selvfølgelig altid ud fra en konkret vurdering af sagen).

Nogle vil anføre, at en autorisation af socialrådgivere kan afhjælpe problemet. Der er spændende perspektiver ved en autorisation, men den vil ikke pr. automatik ændre ved en leders ret til at bestemme, om en medarbejder må skrive sin professionstitel i signaturen.

Uanset er der al mulig grund til at udfordre ledelsen på sådan en beslutning. Den lokale DS-konsulent og regionsformand kan altid hjælpe med at finde veje til at rejse det over for ledelsen.

Vi er socialrådgivere – og det må vi gerne prale med!