REGIONSLEDER: Velkommen til virkeligheden

"Medarbejderne skriver i høringssvaret, at det er et forsøg på at give de udsatte børn og familier en stemme."

REGIONSLEDER: Velkommen til virkeligheden

Foto: Lisbeth Holten

Besparelser er desværre en stor del af budgetforhandlingerne i langt de fleste kommuner i år. Det betyder, at det er højsæson for høringssvar og politisk interessevaretagelse for medarbejdere og organisationer bredt set.

Det fører til mange overvejelser om, hvordan man bedst får lokalpolitikere til at forstå konsekvenserne af de beslutninger, de træffer i et budgetforlig – konsekvenserne for i særdeleshed borgerne, men også for medarbejdere i den respektive kommune. Det gælder ofte om ikke at ”drukne” i strømmen af høringssvar og samtidig være saglig og konkret.

MED-udvalget på familieområdet i Syddjurs Kommune har i forbindelse med påtænkte besparelser på deres område lavet en virkelig god og kreativ, men også meget konkret, beskrivelse af, hvilke konsekvenser de foreslåede besparelser vil få for den enkelte borger i kommunen.

I deres høringssvar, som de kalder ”Velkommen til virkeligheden”, beskriver de et livsforløb for en fiktiv pige og hendes familie, som vil blive påvirket af de foreslåede besparelser. Medarbejderne skriver i høringssvaret, at det er et forsøg på at give de udsatte børn og familier en stemme ved at beskrive konsekvenserne fra et borgerperspektiv. Når man sparer på blandt andet sundhedsplejen, PPR, personale i daginstitutioner og skoler, familierådgivning, åben rådgivning, ungekontakt og andet, så bliver det meget dyrt i sidste ende – både menneskeligt og økonomisk.

Pigen, som de kalder ”Signe”, viser helt fra etårsalderen tegn på mistrivsel, men grundet ovenstående besparelser bliver der aldrig handlet adækvat på dette. Først da Signe som 15-årig er både svært selvskadende, misbrugende og gravid, anbringes hun udenfor hjemmet ved en formandsbeslutning.

Et lidt anderledes blik ind i virkeligheden har fået politikerne til at halvere de påtænkte besparelser, så der først skal nedlægges stillinger i 2025 – men desværre er der også udsigt til nedlæggelse af to stillinger i 2024 pga. budgetoverskridelser.