Ny rapport efterlyser færre sager pr. sagsbehandler på jobcentrene i København

Københavns Kommune bør investere massivt i beskæftigelsesindsatsen, så medarbejderne får et rimeligt antal sager og ledige borgere en bedre behandling, konkluderer ny rapport. DS glæder sig over, at rapporten bakker op om den kritik af forholdene, som DS har fremført gennem flere år.

Københavns Kommune bør investere massivt i beskæftigelsesindsatsen, så medarbejderne får et rimeligt antal sager og ledige borgere en bedre behandling. Sådan lyder den klare konklusion fra den taskforce, som har undersøgt behandlingen af sager om førtidspension og fleksjob i kommunen, og det glæder formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, Rasmus Balslev.

– Vi har længe sagt, at socialrådgiverne på jobcentrene er for pressede, og at en del af dem særligt i København sidder med et uforsvarligt højt antal sager. Derfor er jeg 100 procent enig i taskforcens anbefaling om at investere langt mere i indsatsen for de ledige, siger han.

Taskforcen peger på, at medarbejderne på myndighedsområdet i København har det højeste antal sager i hele landet, og at borgerne har for mange sagsbehandlerskift på grund af kommunens organisering af indsatsen. Det giver den socialfaglige vurdering ringe vilkår, og ifølge Rasmus Balslev sidder hans medlemmer tilbage med en faglighed, de ikke får lov at bruge – og det gælder også i andre kommuner end København.

Ingen tid til forberedelse

Efter store protester af Københavns Kommunes jobcenters tildeling af førtidspension og fleksjob nedsatte kommunen en taskforce af eksperter i august 2017, der skulle undersøge området. På det tidspunkt havde socialrådgiverne på Lærkevej ansvar for mellem 180 og 220 borgere – hvor Dansk Socialrådgiverforening anbefaler mellem 40 og 55 borgere. Socialrådgiverne skrev sammen med deres tillidsrepræsentant om konsekvenserne af deres arbejdsforhold i blandt andet dagbladet Information, hvor de gjorde opmærksom på, at de ikke måtte forberede sig til samtalerne med borgerne.

”Der er afsat 25 minutter til hver borger, og for at undgå tidsspilde ved udeblivelser må vi ikke bruge tid på forberedelse, før borgeren er tjekket ind. Derfor oplever borgerne ofte, at sagsbehandlerne ikke har sat sig ind i deres sager eller forberedt sig.”

– Under de vilkår kan medarbejderne ikke levere den fagligt bedst mulige indsats med grundig borgerinddragelse. Det blev jo tydeligt for alle, da vores modige medlemmer på Lærkevej sidste år beskrev deres arbejdsvilkår, og jeg håber, at rapporten også bliver læst af politikere i landets øvrige kommuner og på Christiansborg, siger Rasmus Balslev.

Han tilføjer, at de første erfaringer med nedsatte sagstal på dele af Lærkevej er tydelige

– Syge og udsatte borgere får en mere skræddersyet hjælp. Sagsbehandlere kan følge tættere op på sagerne og vise langt større fleksibilitet ud fra borgernes behov. Samarbejdet mellem sagsbehandler, borger og aktører som borgerens læge fungerer bedre. Afklaringen af borgernes arbejdsevne sker hurtigere, så de ikke skal gå i uvished i evigheder. Medarbejdernes faglige tilfredshed er større.

Handleplan inden sommer

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune lover, at de vil præsentere en handleplan inden sommer. Og til dr.dk udtaler beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning Skovgaard (V), at der især er to steder, hvor hun vil mene forvaltningen skal sætte ind.

”På den korte bane skal vi kigge på, hvordan vi kan møde borgerne med en større grad af empati og professionalisme. På den lange bane, frem mod vedtagelsen af næste års budget, skal vi kigge på økonomien, og hvordan vi kan få råd til at ansætte nogle flere sagsbehandlere”.

Rasmus Balslev oplyser, at Dansk Socialrådgiverforening har stillet sig til rådighed for politikerne i deres arbejde med handleplanen.

Læs hele rapporten ”Taskforce – Førtidspension og fleksjob i Københavns Kommune” på kk.dk