Når økonomi trumfer faglighed

Flere kommuner har de seneste år valgt at spare på tildeling af førtidspensioner, når økonomien strammede. I Norddjurs Kommune frustrerer det socialrådgiverne, at pensionsnævnet gang på gang afviser de sager, som indstilles til førtidspension.

I Haderslev Kommune vil de spare ti millioner kroner om året på at tildele færre førtidspensioner, ressourceforløb og fleksjob. Det skal ske ved at ’regulere på den faglige tilgang til sagsbehandlingen.’ Det fremgår af den indsatsplan, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har godkendt. Her understreges det også, at ’der er behov for, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad styres af de økonomiske rammer. Dette medfører en ændret praksis’.

I Næstved Kommune vil de spare 1,5 millioner kroner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og integration i 2020. Det skal ske via en ’opstramning af administrationen af området for førtidspension’, som har til formål at ’dæmpe væksten,’ står der i den indstilling, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har vedtaget.

I begge tilfælde har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) bedt om en redegørelse, fordi han har været bekymret for, om den nye praksis er i overensstemmelse med loven. Redegørelsen fra Næstved har han ikke modtaget endnu. Fra Haderslev fik han i første omgang en redegørelse, som han ikke var tilfreds med. Men i anden omgang har han godtaget kommunens redegørelse for, hvordan de vil agere inden for lovens ramme, fordi kommunen lover, at alle afgørelser fortsat hviler på individuelle afgørelser.

Der er altså intet i loven, der forhindrer Haderslev Kommune i at ændre sin praksis, så den i højere grad er styret af de økonomiske rammer. Det vil være op til Ankestyrelsen at afgøre, om fremtidige afslag på førtidspension på baggrund af den nye praksis er i overensstemmelse med loven.

Afviser sager fra rehabiliteringsteamet
De to sager er altså så nye, at det endnu ikke er muligt at afgøre, om den nye praksis ligger inden for loven. Men i 2018 var der en lignende sag i Norddjurs Kommune, som efter et stort økonomisk underskud vedtog en ny visitationsramme for førtidspension. Herefter begyndte det kommunale pensionsnævn at afvise de sager, som rehabiliteringsteamet havde indstillet til førtidspension.

Den nye visitationsramme blev sat i værk på baggrund af en analyse af kommunens tildelingspraksis. Analysen blev vedtaget to måneder efter, at kommunen fandt ud af, at de skulle spare 460 millioner kroner over fire år. Formanden for kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg, Else Søjmark (S), understreger, at analysen af tildelingspraksis ikke blev iværksat på baggrund af den daværende økonomiske situation i Norddjurs Kommune.
– Den blev iværksat ud fra et generelt politisk ønske om med jævne mellemrum at bruge praksiserfaringer til at kvalificere arbejdet og den service, vi yder borgerne, siger hun.

Men da også Norddjurs Kommune blev bedt om en redegørelse af den daværende beskæftigelsesminister, var en af begrundelserne for den nye praksis, at kommunens udgifter til førtidspension var steget mere end forventet siden 2016.

Frustrerende for socialrådgiverne
I de to første måneder efter indførelsen af den nye visitationsramme, sendte pensionsnævnet i Norddjurs Kommune samtlige 34 sager, som rehabiliterings­teamet havde indstillet til førtidspension, tilbage til revurdering. Nogle af de borgere er efterfølgende blevet tildelt førtidspension. Men den nye praksis, hvor pensionsnævnet sender sager tilbage til rehabiliteringsnævnet, er fortsat, viser tal fra Norddjurs Kommune.

I 2019 har Norddjurs Kommune givet førtidspension til 115 borgere, som rehabiliteringsteamet har indstillet til førtidspension. Men 13 gange har pensionsnævnet i løbet af 2019 sendt sager, som rehabiliteringsteamet har indstillede til førtidspension, tilbage til revurdering. Og 17 gange har pensionsnævnet givet afslag på førtidspension, selv om rehabiliterings­teamet for anden gang har indstillet dem til førtidspension.

Det giver store frustrationer blandt socialrådgiverne, fortæller tillidsrepræsentant på jobcenteret i Norddjurs, Hanne Majgaard Nielsen:
– Der sættes spørgsmålstegn ved den enkelte socialrådgivernes kompetencer, da sagerne bliver indstillet på baggrund af den enkeltes socialfaglige vurdering. Derudover opstår der usikkerhed, når rehabiliteringsteamets indstillinger ikke følges, siger hun.

Derfor har medarbejderne ad flere omgange drøftet problemet med ledelsen, der på den baggrund er i gang med at ændre på procedurerne, så der fremover bliver udarbejdet en fyldestgørende tilbagemelding fra pensionsnævnet med anbefalinger til det videre samarbejde med borgeren, når de afviser indstillinger til førtidspension.

Ankestyrelsen blåstempler ny praksis
Der er ikke lagt op til at slække på kriterierne for tildeling af førtidspension. For Ankestyrelsen har givet Norddjurs Kommune medhold i alle de ni klager, der er behandlet over afslag på førtidspension siden indførelsen af den nye visitationsramme. Der er således ikke noget i den nuværende lovgivning, der forhindrer Norddjurs Kommune i at afvise en stor del af de sager, som socialrådgiverne, sundhedskoordinatorerne og de øvrige medlemmer af rehabiliteringsteamet på baggrund af hver deres faglighed vurderer til at være berettiget til førtidspension.

Norddjurs Kommune oplyser i en mail til Socialrådgiveren, at størstedelen af de sager, der bliver sendt retur til rehabiliteringsteamet, savner oplysninger. Med den nye visitationsrammer følger der et øget dokumentationskrav. Ledelsen oplyser, at de er kede af og opmærksomme på, at medarbejderne oplever, at der bliver stillet spørgsmål ved deres kompetencer.
”Derfor har vi planlagt fornyet gennemgang af vilkår og betingelser for oplysning af sagerne. Det har vi ikke været gode nok til at orientere om i vores løbende opkvalificering. Det har vi besluttet at gøre noget ved,” skriver Norddjurs Kommune.