DEBAT: Når børn bliver redskab til straf

"Når regeringen vil forpligte kommunerne til at anbringe ”fremmedkrigeres” børn, bryder de med grundlæggende socialfaglige og lovgivningsmæssige principper."

Når regeringen vil forpligte kommunerne til at anbringe ”fremmedkrigeres” børn, så bryder de med grundlæggende socialfaglige og lovgivningsmæssige principper i arbejdet med udsatte børn.

I dag kan et barn anbringes uden forældrenes samtykke, hvis der er ”en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.” Fokus er på barnet. Og lovgivningen slår fast, at den socialfaglige vurdering skal knytte sig til barnets trivsel.

De børn, som regeringen vil fjerne fra hjemmet, vil altså allerede i dag kunne anbringes, hvis deres sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, efter de regler, der gælder for alle børn i Danmark.

Men nu nedsætter regeringen et udvalg, der skal finde frem til, hvordan der kan komme en større grad af automatik, så fremmedkrigeres børn skal anbringes uden samtykke. Det drejer sig altså om familier, hvor der ikke i dag er grundlag for at anbringe barnet, men hvor regeringen ønsker at straffe forældrene. Borte er fokus på barnet.

Regeringen hævder, at forslaget handler om at beskytte børn. Socialminister Astrid Krag skriver på sin Facebook-side, at ”vi må gøre, hvad der skal til for at skærme børnene mod værdier, der slet ikke hører hjemme her i Danmark. Også selvom det er store indgreb.” Men her er ministeren på vej ned ad en meget farlig sti. For præcis hvor anderledes værdier skal familier have, før staten skal anbringe børnene? Hvad med medlemmer af højreradikale grupper? Medlemmer af Jehovas Vidner?

I dag er det et grundlæggende princip i arbejdet med udsatte børn, at vi ser på barnet og på forældrenes handlinger i relation til barnet. Uanset hvor uenige vi kan være med forældrene i deres livssyn. Uanset hvor anderledes værdier, de måtte have.

Hvis regeringen vil være på børnenes hold, må de droppe forslaget. Få fokus tilbage på barnets tarv og stop med at bruge børn som redskaber til at straffe de voksne.

Signe Færch er socialrådgiver i Børn og familie, Gentofte Kommune. Medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.