Mit yndlingsord: Ydmyghed

Af Sissal Frisdahl, socialrådgiver, netværkskonsulent og tillidsrepræsentant, Borgercenter Børn og Unge, Valby-Vesterbro, Københavns Kommune

Noget af det vigtigste for os som socialrådgivere er at være ydmyg i mødet med mennesker. Vi skal være ydmyge, når vi får, og nogle gange ”kræver”, et meget personligt indblik i deres liv, og vi skal være ydmyge i forhold til, at mennesker prøver at gøre deres bedste ud fra deres forudsætninger, som nogle gange ligger langt fra vores egne.

Jeg har det svært med, at vi som fagprofessionelle nogle gange gør menneskers udfordringer til et karaktertræk. Eksempelvis at et menneske begår en kriminel handling, men ikke er kriminel. Vi skal huske ydmygheden og respekten i mødet.