Leder: Lukning af kandidat truer velfærdsstaten

"Politiske ambitioner med Barnets Lov og nytænkning af beskæftigelsesområdet kalder ellers på vidensudvikling"

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i København står til at lukke som konsekvens af regeringens planer om udflytning af uddannelser. Jeg er dybt bekymret. For med lukningen vil to tredjedele af et unikt forsknings- og uddannelsesmiljø forsvinde. Og det vil gå ud over det sociale arbejde i hele landet.

Tit hører vi om store politiske drømme om at styrke sociale indsatser over for udsatte borgere. Så lukningen er ikke bare hovedrystende at være vidne til. Det er decideret rystende, at Folketingets partier i et forsøg på at løse et helt andet problem rammer en centralnerve i velfærdsstaten. Politiske ambitioner med Barnets Lov og nytænkning af beskæftigelsesområdet kalder ellers på vidensudvikling.

For det sociale arbejde var åbningen af kandidatuddannelsen for 30 år siden et kvantespring ind i en verden af viden om det sociale arbejde. Men alt for mange havner i dag stadig uden for fællesskabet – udenforskabet – på trods af de mange sociale indsatser, vi har i Danmark. Derfor er der kun et stort behov for mere, og ikke mindre, viden om de særlige livsudfordringer, mennesker ramt af sociale problemer, psykisk sygdom eller funktionsnedsættelse står i.

Viden skal ud at leve i praksis for at have en betydning, og det er kandidatuddannelsen i socialt arbejde et særdeles eminent eksempel på. Både som et velfunderet forskningsmiljø, som knytter an til praksis, og som en uddannelsesinstitution, der producerer de spydspidser, som skal være fundamentet i udviklingen af det sociale arbejde i Danmark.

Vi vil i Dansk Socialrådgiverforening kæmpe med næb og kløer for at bevare uddannelsen. Det er en tid, hvor der burde åbnes nye forskningsmiljøer omkring det sociale arbejde og slet ikke en tid, hvor vores vigtige universitetsbaserede forskningsmiljø skal sables ned.