LEDER: Kvaliteten i uddannelsen skal løftes

"I dag ser vi ikke en grunduddannelse, der er prioriteret svarende til det ­ansvar, som ligger på socialrådgivernes skuldre."

I december fik vi en ny finanslov, men desværre blev det ikke til det ellers hårdt tiltrængte taxameterløft til socialrådgiveruddannelsen i denne omgang. Gennem en årrække er socialrådgiveruddannelsen blevet udhulet af omprioriteringsbidraget. Selv om det lykkeligvis er blevet fjernet, så har dets huseren i årene 2016-2019 efterladt en uddannelse, hvor kvaliteten er alvorligt truet.

Socialrådgiveruddannelsen er i dag lavest finansieret af alle professionsuddannelserne, og det afspejler ikke omkostningerne ved at uddanne morgendagens kompetente socialrådgivere. Gennem en årrække er undervisernes mulighed for at forberede sig og facilitere den nødvendige læring bare blevet ringere og ringere, og undervisningsholdene bliver større og større.

Som socialrådgivere er vores fag meget ofte i vælten, og der bliver med rette stillet store krav til, hvad vi skal kunne levere, hvad enten det gælder børn, beskæftigelse, handicap eller mennesker med udsathed og sygdom. Men i dag ser vi ikke en grunduddannelse, der er prioriteret svarende til det ansvar, som ligger på socialrådgivernes skuldre. Det at være socialrådgiver kræver en stor menneskelig ballast, fordi man skal kunne rumme mennesker i krise. Det kan du ikke lære i en bog, til det har du brug for praksiserfaringer og tæt feedback fra undervisere.

Derfor har vi brug for et ordentligt økonomisk løft af socialrådgiveruddannelsen. Det skal give underviserne tid til at kunne forberede og facilitere praksisnær læring, praksisøvelser og feedback på små hold, hvor alle studerende kan deltage aktivt. Og samtidig er der hårdt brug for at styrke læringen i de juridiske kompetencer og anvendelsesmuligheder.

Så derfor stod socialrådgiveruddannelsen højt på ønskelisten, da vi havde repræsentantskabsmøde, og vi vil arbejde benhårdt på at gøre det klart for politikerne, at flere penge til uddannelsen altså er en bunden opgave – og dermed gøre de kommende socialrådgiverstuderende klar til det arbejdsliv, der venter dem.