LEDER: Fattigdom får ikke kvinder i arbejde

"Med ensidig satsning på økonomisk straf, risikerer vi at miste kontakten helt til en masse kvinder, der så bliver endnu mere isolerede."

Negativ social kontrol er dybt alvorlig, som man kan læse i temaet her i bladet. Konsekvenserne for den enkelte er voldsomme og har langtrækkende konsekvenser, og er samtidig en barriere for integrationen af de ramte kvinder. For hvordan kan man blive integreret, når man forhindres i at deltage i livet udenfor familien og ikke kender sine rettigheder?

Der er bred enighed om problemet. Men desværre ser vi en automatreaktion fra politisk hold, der fokuserer ensidigt på økonomisk straf og på arbejdsmarkedsintegration. Tankegangen bag er, at hvis man rammer familierne på pengepungen, så kommer kvinderne ud på arbejdsmarkedet.

Men økonomiske sanktioner får ikke denne gruppe kvinder i arbejde. Det kan vi klart se på de øvrige nedsatte ydelser, de såkaldte fattigdomsydelser, hvor formålet også var at få folk i arbejde.

Effekten har været yderst begrænset. Med ensidig satsning på økonomisk straf, risikerer vi at miste kontakten helt til en masse kvinder, der så bliver endnu mere isolerede.

Men hvad skal vi så gøre, lyder det indlysende spørgsmål. Og svaret er, at vi har brug for en meget bedre balance mellem integration via arbejdsmarkedet og integration via sprog- og samfundskundskaber. Det handler om, at vi skal have en tæt kontakt til kvinderne, det drejer sig om. Vi skal hjælpe med at lære dansk, med at kende til rettigheder i samfundet, med at bygge relationer udenfor den snævre familie.

Socialrådgivere vil have en absolut nøglerolle i en balanceret integrationsindsats. Her kan vi med vores faglighed og vores metode løfte integrationsarbejdet til gavn for de enkelte kvinder og for samfundet generelt. Det kræver, at der er politisk mod og vilje til at se på andre muligheder end økonomisk straf – og at der gives reelt arbejdssrum til socialt arbejde.

» Læs også Social kontrol: ”Den nat han bandt mine fødder besluttede jeg at gå”

» Læs også Politikere og eksperter uenige om hårdere kurs mod social kontrol

» Læs også Holder social kontrol etniske minoritetskvinder væk fra job?

» Læs også Social kontrol: To sider af samme sag