Hver tredje arbejdsmiljørepræsentant: Det psykiske arbejdsmiljø halter

Socialrådgivernes arbejdsmiljørepræsentanter får ikke tilstrækkelig efteruddannelse, de efterlyser mere tid til at sikre det gode arbejdsmiljø, og de vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet ringere. Det viser en ny undersøgelse. Arbejdsgiverne svigter, mener DS, som vil rejse krav om bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi trives på jobbet. En ny undersøgelse viser dog, at det går den forkerte vej med socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø. Cirka hver tredje af socialrådgivernes arbejdsmiljørepræsentanter – 29 procent – mener, at det psykiske arbejdsmiljø halter. Og det er en stigning i forhold til for syv år siden, hvor der blev lavet en tilsvarende undersøgelse. Dengang var det hver femte arbejdsmiljørepræsentant – 20 procent – som mente, at det psykiske arbejdsmiljø ikke var i orden.

Med hensyn til det fysiske arbejdsmiljø ser det bedre ud. Her svarer 79 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne, at de er helt eller delvist enige i, at det er godt. Resultatet er uændret i forhold til den tidligere undersøgelse.

Den nye undersøgelse med titlen ”Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017” bygger på data fra en stor og omfattende undersøgelse, som hovedorganisationen FTF har gennemført blandt 16 FTF-organisationers arbejdsmiljørepræsentanter. FTF-undersøgelsen dokumenterer, at en vigtig del af den indsats, som skal forbedre arbejdsmiljøet, ikke virker efter hensigten: Arbejdsmiljørepræsentanterne ude på arbejdspladserne får nemlig ikke tilstrækkeligt med efteruddannelse, som er en hjørnesten i en reform af arbejdsmiljøloven fra 2010.

Mangler supplerende efteruddannelse

Mens de allerfleste af socialrådgivernes arbejdsmiljørepræsentanter har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på tre dage, er det kun cirka halvdelen, som får tilbudt supplerende efteruddannelse af deres arbejdsgiver.

Og det mener Anne Jørgensen, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd, er helt uacceptabelt, da kompetencer er afgørende for, at arbejdsmiljørepræsentanterne kan løfte opgaven.

– Socialrådgivere er nogle af dem, der har et rigtigt hårdt arbejdsmiljø, og hvis arbejdsmiljøre præsentanterne skal kunne yde en indsats, der sikrer et ordentligt arbejdsmiljø, er det afgørende, at de har opdateret viden og værktøjer til at forebygge og håndtere arbejdsmiljøproblemer. Det er et svigt fra arbejdsgivernes side, hvis de ikke prioriterer den supplerende efteruddannelse. På den baggrund vil det være oplagt at loven ændres, så de to supplerende efteruddannelsesdage gøres obligatoriske at deltage i.

Trivsel skal tages alvorligt

Hun påpeger også, at det langt fra er tilfredsstillende, at kun 15 procent får reduceret deres almindelige arbejdsopgaver samtidig med, at de skal varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

– Det kan vi ikke være tilfredse med. En reduktion i arbejdsmiljørepræsentanternes almindelige arbejdsopgaver er et stærkt signal om, at arbejdsgiverne tager medarbejdernes trivsel alvorligt.

Anne Jørgensen glæder sig dog over, at der faktisk er flere, der har mere tid og får løntillæg sammenlignet med den tidligere undersøgelse fra 2010.

– Det er positivt, men vi er ikke i mål endnu. Det vil klæde arbejdsgiverne i højere grad at anderkende arbejdsmiljørepræsentanternes indsats – også med løntillæg. Undersøgelsen understreger at arbejdsmiljørepræsentanterne har brug for bedre vilkår – og hovedbestyrelsen har netop besluttet, at det bliver et krav ved de kommende overenskomstforhandlinger.

DET VISER UNDERSØGELSEN

  • Socialrådgiver-arbejdsmiljørepræsentanter (DSAMiR) har i gennemsnit 4,5 time til rådighed for arbejdsmiljøarbejdet om måneden. To tredjedele har tid nok til arbejdsmiljøarbejdet, mens en tredjedel oplever, at de har for lidt tid til opgaven. Kun 15 procent har fået reduceret deres almindelige arbejdsopgaver.
  • 74 procent af DS-AMiR får løntillæg for AMiR-arbejdet, og tillægget er i gennemsnit på 541 kr. pr. måned. Det er især AMiR på KL-området, der enten ikke får tillæg eller får de laveste tillæg.
  • DS-AMiR’s vilkår mht. tid og løn er forbedret i sammenligning med 2010, men der er fortsat udfordringer for mange.
  • Mens de allerfleste DS-AMiR har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på tre dage, er det kun cirka halvdelen af DS-AMiR, som får tilbudt supplerende efteruddannelse af deres arbejdsgiver.
  • Halvdelen af DS-AMiR oplever at der er barrierer for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Barriererne er manglende tid til arbejdet som AMiR, manglende prioritering hos ledelsen og manglende finansiering.
  • DS-AMiR peger på følgende muligheder, der kan forbedre indflydelsen som AMiR: Mere tid til arbejdsmiljøarbejdet, bedre uddannelse, mere synlighed på arbejdspladsen, en mere interesseret ledelse samt et bedre samarbejde med tillidsrepræsentanterne.
  • 144 ud af DS’ 275 socialrådgiver-AMiR har deltaget i undersøgelsen, og svarprocenten er 58,1 procent.

Kilde: ”Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017”. Læs undersøgelsen på socialraadgiverne.dk/publikationer

DE NYE ARBEJDSMILJØREGLER

  • Med de nye arbejdsmiljøregler, der blev indført i 2010, blev fokus på uddannelse og kompetencer i arbejdsmiljøarbejdet øget. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter blev forkortet fra femtil tre dage, og skal nu gennemføres senest tre måneder efter, at man er blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant.
  • Til gengæld blev der indført regler for supplerende uddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanter skal inden for det første år tilbydes og have mulighed for at gennemføre to dages efteruddannelse. I efterfølgende år skal de hvert år tilbydes halvanden dags supplerende efteruddannelse.
  • Med de nye regler blev det også obligatorisk at gennemføre en årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet, og der blev indført mere fleksible rammer for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet.

Kilde: ”Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer – Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF-området”, 2017.

SÆT SPOT PÅ ARBEJDSMILJØET

Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har igangsat kampagnen ’Sæt spot på arbejdsmiljøet’ for at udbrede kendskabet til reglerne for organisering af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne.

På kampagnesitet kan man finde overskuelige oversigter, tips, små videofilm og cases om f.eks. de strategiske arbejdsmiljøopgaver, om den supplerende efteruddannelse for AMiR og den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet.

Læs mere: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Vaerd-at-vide-om-arbejdsmiljo/Arbejdsmiljoarbejdet/Kom-godt-i-gang-med-arbejdsmiljoarbejdet