Guiden: Husk at involvere medarbejderne i indretningen

Hvis storrumskontorerne ikke indrettes efter ­medarbejdernes behov, falder både trivsel og effektivitet markant, siger ­arbejdsmiljøekspert Ole Ryssel Rasmussen.

Hyr en arkitekt, riv nogle vægge ned og placér medarbejderne tilfældigt. Sådan foregår indretning af storrumskontorer mange steder, men skal storrumskontorer blive en succes, kræver det et langt forarbejde, tæt dialog og involvering af medarbejderne.
Det siger Ole Ryssel Rasmussen, chefkonsulent inden for teknisk og strategisk arbejdsmiljø hos ArbejdsmiljøCentret A/S.
– Et godt storrumskontor er et sted, hvor man oplever socialt fællesskab, hvor man videndeler, så én plus én giver tre, og hvor man kan mærke, at man er en del af noget større. Men skal et storrumskontor blive en succes, kræver det grundige overvejelser, tydelige udmeldinger fra ledelsen om, hvorfor et storrumskontor er godt, og ikke mindst involvering af medarbejderne.
– Et godt storrumskontor er indrettet efter arbejdets karakter, behov for koncentration, forskellige personligheder og mindst mulige støjgener. Og når man taler støjgener, handler typisk over 50 procent om adfærd, så adfærdsændringer er ekstremt vigtige, siger Ole Ryssel Rasmussen.

Styrk vidensdeling

Når så mange arbejdspladser i dag benytter sig af storrumskontorer, handler det, ifølge Ole Ryssel Rasmussen, primært om økonomi. Flere mennesker på mindre plads giver en lavere kvadratmeterpris. Samtidig har mange arbejdsgivere et ønske om større fleksibilitet og et ønske og håb om mere vidensdeling.
– Men vidensdeling sker ikke bare, fordi man putter folk ind i det samme rum. Faktisk peger forskningen på, at storrumskontorer kan føre til både mindre vidensdeling, mindre samarbejde, lavere effektivitet, dårligere trivsel og lavere arbejdsglæde. Så man skal tænke sig godt om, når man indretter storrumskontorer, pointerer han.
– Forskningsmæssigt er det svært at dokumentere det positive ved storrumskontorer, men storrumskontorer er alligevel blevet et vilkår mange steder. Men som leder skal man være varsom med at tro, at virkeligheden automatisk lever op til intentionen, og her er medarbejderinddragelse altafgørende.
En vigtig rettesnor er, at det skal give mening for medarbejderne.
– Mange arbejdsgivere går for eksempel væk fra faste pladser, men hvis det ikke giver mening for medarbejderne, så giver det kun modstand og mistrivsel og deraf mindre effektivitet, siger Ole Ryssel ­Rasmussen og minder om, at indretning af storrumskontorer er en løbende proces, så kontoret hele tiden passer til det aktuelle behov.


BLÅ BOG
Ole Ryssel Rasmussen
er chefkonsulent inden for teknisk og strategisk arbejdsmiljø hos Arbejdsmiljø­centret A/S.
Han påpeger, at arbejdsmiljølovgivningen ikke på alle områder er tilstrækkelig tydelig i forhold til storrumskontorer. Det gælder blandt andet krav til areal og rumfang pr. medarbejder.