Guiden: Sådan kommer du godt tilbage efter hjemmearbejde

Vores arbejdsliv er blevet vendt på hovedet under coronakrisen, og det er en oplagt anledning til at se på arbejdsrutiner og arbejdsfællesskabet med nye øjne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen peger på ni opmærksomhedspunkter, som kan gøre det lettere for dig at vende tilbage til din fysiske arbejdsplads.

Guiden: Sådan kommer du godt tilbage efter hjemmearbejde

Foto: Homer

 • Tag alt det gode med videre
  Hvilke gode erfaringer fra nedlukningstiden giver det mening at implementere i arbejdslivet? Saml op på, hvad I har lært under coronakrisen. Kan flere af jeres møder holdes online? Hvilke virtuelle redskaber behersker I? Og hvad har det gjort ved jeres mødekultur, jeres effektivitet og jeres holdning til hjemmearbejde? Tag det bedste med jer videre.
 • Tilvænning
  Tag en dag ad gangen og indstil dig på, at det kan tage tid at vænne sig til at møde på arbejdspladsen, hvis du har arbejdet hjemme en stor del af tiden.
 • Nysgerrighed
  Vær opmærksom på, at I måske har helt forskellige synspunkter på, om corona-restriktionerne har været ’for meget’, ’tilpas’ eller ’for lidt’. I stedet for at overbevise hinanden om, hvem der har ret, så vær nysgerrig på hinandens positioner. Nogle har oplevet deres hverdag besværlig, andre har måske oplevet svær sygdom eller ledighed i familien, og atter andre er ængstelige og fortsat bange for smitte. Alle har været belastede på en eller anden måde, og det reagerer vi forskelligt på.
 • Tæt dialog
  Det er vigtigt at have en tæt dialog med din leder, din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, hvis det skaber udfordringer for dig eller dit familieliv, at du skal møde på arbejdspladsen. Det kan være, at du har senfølger efter COVID-19, har børn, som stadig skal hjemmeundervises, eller har pårørende, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19.
 • Social kontakt
  Sæt tid af til at small-talke og genoptage den kollegiale kontakt. Hvis den sociale sult tager overhånd, kan I regulere den gennem fælles aftaler, om hvornår I gerne må snakke/ikke vil forstyrres.
 • Smitterisiko
  Oprethold den gode hygiejne. Måske er alle ikke vaccineret, når du vender tilbage til din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at holde fast i de gode rutiner med at vaske hænder ofte, spritte af og holde afstand.
 • Forstyrrelser
  Forvent, at arbejdsopgaver kan tage lidt længere tid, hvis du eksempelvis sidder i et storrumskontor og oplever flere forstyrrelser og mere støj end, da du arbejdede hjemmefra.
 • Rummelighed
  Vær opmærksom på, at lige som du og dine kolleger kan have oplevet nedlukningen forskelligt, vil genåbningen også blive oplevet forskelligt. Nogle kommer tilbage efter at have haft god tid derhjemme, mens andre vil være udmattede efter at have hjemmeundervist to børn ved siden af de virtuelle arbejdsopgaver.
 • Styrk arbejdsfællesskabet
  Hvad har du særligt savnet, da du arbejdede hjemmefra? Er der vaner eller rutiner, som skal genoptages, eller har du fået nye ideer til kollegialt samvær, som kan være med til at styrke arbejdsglæden?

Fem gode spørgsmål til at ’genstarte’ arbejdsfællesskabet

 1. Hvad har gjort allermest indtryk på mig i coronatiden?
 2. Hvad kommer jeg til at savne?
 3. Hvad glæder jeg mig til fremover?
 4. Hvad kunne jeg tænke mig at forandre på vores arbejdsplads?
 5. Hvad kunne jeg tænke mig, at vi holder fast i på vores arbejdsplads?

Kilder: Arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen, socialraadgiverne.dk/FAQ, arbejdsmiljoweb.dk


Samme krav til godt arbejdsmiljø derhjemme

Husk, at din hjemmearbejdsplads skal opfylde de samme krav, som den faste skærmarbejdsplads på arbejdspladsen, hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og svarer til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka to timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

» Læs mere om reglerne for, hvordan din hjemmearbejds­plads skal indrettes på socialraadgiverne.dk/hjemmearbejdsplads


Mere hjemmearbejde? Pas på faldgruberne

Hvis der på din arbejdsplads er et ønske om mere hjemmearbejde, er det oplagt at se på, hvilke opgaver, der egner sig til at blive udført hjemmefra. Hjemmearbejde kan give større frihed og fleksibilitet, men vær også opmærksom på, at der kan være faldgruber – især hvis det ikke er noget, du har valgt frivilligt.

Fordele ved hjemmearbejde

 • Du kan tilrettelægge din arbejdstid mere fleksibelt – og dermed få arbejde, fritid og familieliv til at passe bedre sammen.
 • Du sparer tid og penge på transport til og fra arbejde, som du kan bruge til noget bedre.
 • Du kan få arbejdsro til større opgaver og undgå de forstyrrelser, der måske er på din arbejdsplads.
 • For mange er det ofte mere effektivt at arbejde hjemme i ro.
 • Hvis det er frivilligt, giver det en følelse af medindflydelse, som har stor betydning for mental og fysisk sundhed.
 • Det opleves som tillid fra arbejdsgivers side, at man kan arbejde uden ”opsyn”.

Ulemper ved hjemmearbejde

 • Du kan få svært ved at holde fri, når arbejdet hele tiden venter på computeren.
 • Du skal kunne planlægge dit arbejde og have selvdisciplin. Ellers risikerer du at arbejde for meget – eller for lidt.
 • Du kan få svært ved at få arbejdsro, hvis familien færdes omkring dig, når du vil arbejde.
 • Dit faglige og sociale netværk med kolleger og chefer kan blive svækket.
 • Du kan gå glip af uformelle informationer, videndeling og sparring på arbejdspladsen.
 • Du risikerer at være mindre synlig i organisationen. Det kan gøre det sværere at få spændende opgaver og forfremmelser.
 • En hjemmearbejdsplads kræver plads i hjemmet.
 • Mangel på naturlige pauser i arbejdet samt mangel på bevægelse.
 • Risiko for ringere indretning af det ergonomiske arbejdsmiljø med risiko for smerter i muskler og led.

Kilde: arbejdsmiljoweb.dk


Så mange arbejdede hjemme
I 2020 arbejdede 17 procent hjemme regelmæssigt. Det er mere end en fordobling fra året før. I 2019 var der til sammenligning kun 8 procent, som angav, at de regelmæssigt arbejdede hjemme. Og under første nedlukning i foråret (2020) arbejdede hele 26 procent af de beskæftigede i Danmark hjemmefra.

Inkluderer man også de, der kun af og til arbejdede hjemme, så var den samlede andel af hjemmearbejdende 40 procent under den første
nedlukning.

Kilde: Danmarks statistik