Guiden: Det er en holdsport at holde balancen

Det er en udfordring at have et arbejde, hvor du dag efter dag stilles over for høje følelsesmæssige krav, hvor du bliver emotionelt påvirket. Derfor er det ifølge krisepsykolog Rikke Høgsted afgørende, at hele organisationen forstår, at det er en holdsport at forebygge omsorgstræthed.

Guiden: Det er en holdsport at holde balancen

– At forebygge omsorgstræthed er en holdsport, som kun lykkes, hvis alle i organisationen – både ledelsen, kollegerne og de enkelte ansatte – forstår deres rolle og ansvar og hver især bidrager aktivt. Kunsten er at opbygge en arbejdskultur, hvor man får øje på faresignalerne i tide. Og det er afgørende at gøre brug af de redskaber, som kan forebygge mental slagside, siger krisepsykolog Rikke Høgsted. Her nævner hun supervision, gode intro-forløb, deling af viden, at arbejde i teams, klar forventningsafstemning, ledersparring og kollegial støtte.

I forhold til at støtte sine kolleger, kommer der følgende opfordring fra Rikke Høgsted:

– Frem for at sige til din kollega, som ser lidt træt ud, at hun skal passe godt på sig selv, så prøv at spørge: Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Det åbner for en dialog – og kan vise sig at gøre en forskel. Og i forhold til at arbejde i teams er det en vigtig beskyttende faktor, at man ikke står alene med en svær og kompleks opgave.

Misforstået stolthedskultur

En af krisepsykologens hovedpointer er, at alle har et breaking point – et punkt, hvor man ikke kan holde til mere. Derfor advarer hun imod at gøre en dyd ud af, at man ikke bliver påvirket af sit arbejde, og at man kan lægge det fra sig, når man kommer hjem.

– Vi vil gerne virke stærke, og som faggruppe kan vi være dårlige til at udtrykke, når noget er svært. Allerede mens man bliver formet som fagperson under uddannelsen, kan man få den dårlige vane, som jeg kalder en misforstået stolthedskultur: At hvis man fortæller sine medstuderende eller kolleger, at man bliver følelsesmæssigt påvirket af at møde mennesker i krise, bliver man set på som sårbar – underforstået lidt svag. Men selvfølgelig bliver vi påvirkede, og det er ikke, fordi du er sårbar, men fordi du er et menneske. Vi har følelserne med på arbejde – og heldigvis for det, for vi kan ikke lave relationsarbejde uden, siger Rikke Høgsted og tilføjer:

– Men for ikke at blive mentalt nedslidt kræver det en skarp bevidsthed om, at man skal undgå, at den andens lidelse eller udsathed dræner en for den energi, som man netop skal bruge for at kunne hjælpe den anden.

» Læs også om forebyggelse og håndtering af stressproblemer på arbejdspladsen på socialraadgiverne.dk/stress


Krisepsykolog Rikke Høgsted er stifter af Institut for Belastningspsykologi.
Hun er forfatter til ’Grundbog i belastningspsykologi’ samt udvikler af onlinekurset ’Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi’, som er blevet til på baggrund af hendes lange erfaring fra arbejdet som konsulent i Dansk Røde Kors, rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, militærpsykolog i Forsvaret og udviklingschef i Region Hovedstadens Psykiatri.

» Læs mere på belastningspsykologi.dk