Guiden: ’Psykologisk sikkerhed’ gør det lettere at undgå mobning

Vil man styrke arbejdsmiljøet og forebygge mobning er det helt oplagt at øge den ’psykologiske sikkerhed’ på arbejdspladsen, siger Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Hvis der forekommer mobning på arbejdspladsen, er det et tegn på, at der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø. Ofrene for mobning fungerer ifølge Elisabeth Huus Pedersen som lynafledere og syndebukke for helt andre problemer.

– Mobning opstår ofte, når organiseringen af arbejdet er uklar, når der er udefinerede roller, nulfejlskultur, for højt arbejdspres eller uløste konflikter. Det er forhold, som er med til at skabe en lukket kultur, hvor stress, frustrationer og snak i krogene skaber usikkerhed, sårbarhed og negativ adfærd. Og det kan føre til mobning, forklarer Elisabeth Huus Pedersen.

Hun pointerer, at den bedste måde at forebygge mobning på er ved at have et stærkt arbejdsfællesskab og et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor man arbejder for realistiske krav, en god omgangstone, en god feedbackkultur, og hvor der er plads til alle.

Mobning skal løses i fællesskab

Men hvordan gør man det? Elisabeth Huus Pedersen henviser til begrebet ’psykologisk sikkerhed’ som en metode til at komme mobningen til livs.

– En arbejdsplads med stor psykologisk sikkerhed er kendetegnet ved, at man tør sige sin mening og fejle uden frygt for hån eller negative konsekvenser. Man føler sig socialt inkluderet i den gruppe, som man tilhører, og man oplever sig som en værdifuld del af fællesskabet. Hvis den psykologiske sikkerhed er høj, så tør man at løbe en risiko i arbejdsfællesskabet ved for eksempel at vise sin tvivl eller tale om noget, der er svært, uden at blive set ned på. Og det betyder i tillæg, at man kan koncentrere sig om sine arbejdsopgaver og har overskud til at lære og tænke nyt.

Hun opfordrer socialrådgivere, som oplever problemer med krænkende eller nedværdigende behandling, til at kontakte deres tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller deres nærmeste leder, så det ikke udvikler sig til mobning, der kan have store konsekvenser for den, der bliver udsat for det.

– Mobning rammer den enkelte, men skal løses i fællesskab på arbejdspladsen. Alle har en rolle i forhold til at forebygge og stoppe mobning. Uanset, hvordan I vælger at forebygge mobning på arbejdspladsen, er det afgørende, at alle griber ind, når man ser, at en kollega føler sig krænket eller oplever mobning.


Elisabeth Huus Pedersen er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat i København. Hun bistår DS’ konsulenter på arbejdsmiljøområdet og arbejder med formidling, udvikling og koordinering af DS’ arbejdsmiljøindsatser. Hun har blandt andet udviklet DS’ materialer om ’Mere fag og arbejdsglæde’.