DS roser lovændring: Snart kan du tale frit med Arbejdstilsynet

Regeringen lægger op til, at chefen ikke længere skal kunne lytte med, når Arbejdstilsynet taler med ansatte i forbindelse med tilsyn af psykisk arbejdsmiljø. Det er en vigtig ændring, som vil gøre det lettere for socialrådgiverne at tale frit, mener DS.

Når Arbejdstilsynet taler med socialrådgivere i forbindelse med tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, finder samtalen ofte sted under ikke fire, men seks øjne. Det sker, fordi chefen i øjeblikket kan forlange at være med til samtalen.

Men nu vil beskæftigelsesministerTroels Lund Poulsen (V) ændre loven blandt andet med den konsekvens, at Arbejdstilsynet må tale frit med ansatte, uden at chefen er til stede.

– Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have alvorlige konsekvenser for den enkeltes sundhed og trivsel. Derfor er det vigtigt, at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø fungerer – og den kommende justering skal sikre, at der fortsat er klare rammer for, hvornår og hvordan Arbejdstilsynet kan gribe ind, udtaler ministeren.

Den ændring kan blive enormt vigtig for både socialrådgiveres trivsel og de generelle indsatser for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, vurderer Dansk Socialrådgiverforening.

– Vi har flere gange oplevet, at socialrådgivere har afvist at tale med Arbejdstilsynet eller ikke har turdet tale åbent, hvis chefen sad med ved samtalen. Det betød, at de problemer, som socialrådgiverne havde fortalt DS om, ikke fremgik af Arbejdstilsynets rapport, fortæller Anne Jørgensen, formand for DS Region Syd.

Påbud kan skabe forbedring

Lovændringen vil hjælpe til at give Arbejdstilsynet et mere retvisende billede af eventuelle problemer med socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø, og det kan være afgørende for at få et presset psykisk arbejdsmiljø på rette spor, vurderer Anne Jørgensen.

– Det er ikke unormalt, at påbud fra Arbejdstilsynet er startskuddet til, at arbejdspladser sætter ind med de nødvendige indsatser til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. For af og til går problemernes omfang først for alvor op for den øverste ledelse, når der kommer påbud, siger Anne Jørgensen.

Personligt havde regionsformanden dog gerne set, at ministeren var gået endnu længere og havde givet medarbejdere mulighed for at tale anonymt med Arbejdstilsynet:

– Vi har set eksempler på, at socialrådgivere er blevet kritiseret af ledelsen, hvis de har haft modet til at stille op og fortælle om problemer på vegne af medarbejdergruppen. Samtidig har vi oplevet chefer, som har udpeget, hvilke medarbejdere, der skulle tale med Arbejdstilsynet.

Anonymitet kunne hjælpe til at modvirke den slags, vurderer Anne Jørgensen.

Hurtig handling mod hån og ydmygelser

Beskæftigelsesministerens ønskede lovændring vil også gøre det muligt for Arbejdstilsynet at udstede påbud, hvis ”krænkende handlinger” på arbejdspladsen udgør en risiko for de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Krænkende handlinger er ifølge Arbejdstilsynet, når personer groft eller gentagne gange udsættes for eksempelvis ydmygelse, mistænkeliggørelse, hån eller diskriminerende udsagn.

Tidligere har Arbejdstilsynet kun kunnet gribe ind, når der var tale om decideret systematisk mobning, og regionsformand Anne Jørgensen ser den foreslåede lovændring som en vigtig opgradering af tilsynets handlemuligheder:

– Hånlige bemærkninger, mistænkeliggørelse eller ydmygelser er en belastning af det psykiske arbejdsmiljø, og det er udtryk for en usund arbejdskultur. Det er vigtigt, at ledelsen tager hånd om disse problemer, og derfor sætter DS pris på, at Arbejdstilsynet nu kan skride tidligere ind og udstede påbud om krænkende handlinger.

HVER TREDJE ARBEJDSPLADS FÅR PÅBUD

I 2015 gennemførte Arbejdstilsynet et særligt tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø på 141 kommunale socialrådgiverarbejdspladser. Tilsynene førte til hele 68 påbud fordelt på 47 arbejdspladser.

Kilde: ”Afsluttende status for den særlige tilsynsindsats om psykisk arbejdsmiljø med fokus på socialrådgivere, 2015,” Arbejdstilsynet.

FÅ HJÆLP TIL AT FORBEDRE DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Kommunale arbejdspladser kan som et led i Samarbejdet om Psykisk Arbejdsmiljø i kommunerne (SPARK), søge gratis støtte til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Regionale arbejdspladser kan søge lignende støtte og ekspertrådgivning hos Videncenter for Arbejdsmiljø, CBS, RUC og Alectia. Begge tilbud er resultater af overenskomstaftalerne fra 2015.

Læs mere på www.socialraadgiverne.dk/arbejdsmiljoeindsats-kommuner-regioner