DEBAT: Forklar forsinkelsen

"Konsekvensen ved ikke at orientere den berørte borger med et forsinkelsesbrev kan være omfattende."

Hvornår træffes der en afgørelse? Hvor lang er sagsbehandlingstiden? Hvorfor trækker sagsbehandlingen ud? Sådan lyder nogle af de mange henvendelser fra borgere, jeg har mødt i mit virke som borgerrådgiver. Lange sagsbehandlingstider kan have økonomiske og personlige konsekvenser for de berørte borgere. De skaber frustration, skader borgernes tillid til den offentlige forvaltning og øger risikoen for konflikter.

Mange socialrådgivere arbejder under svære vilkår – mange sager, minimalt fagligt handlerum, for få tilbud til borgerne. Men når det handler om lange sagsbehandlingstider, har vi faktisk mulighed for at gøre noget, der gavner både borgerne og os selv.

Min anbefaling er, at vi som socialrådgivere bliver bedre til at orientere borgerne løbende om sagsbehandlingstiden. Hvis den ikke overholdes eller trækker ud, for eksempel fordi det er nødvendigt at fremskaffe yderligere oplysninger, så skal vi jævnfør retsregler samt god forvaltningsskik fremsende et forsinkelsesbrev, som angiver:

  1. Årsagen til forsinkelsen
  2. Hvornår der kan forventes en afgørelse

Konsekvensen ved ikke at orientere den berørte borger med et forsinkelsesbrev kan være omfattende: Reaktioner som vrede, frustration og opgivenhed med hvad der deraf følger af henvendelser i form af telefonopkald, mails og klager.

Derudover vil jeg anbefale alle socialrådgivere, der arbejder i en kommune med en borgerrådgiver, at læse borgerrådgivernes årsberetning. Den kan for eksempel indeholde anbefalinger, eksempler på borgerhenvendelser, statistikker med mere. Der er i dag 78 kommuner med en borgerrådgiver. En del af vores arbejde er at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen, og jeg oplever, at mange sætter pris på samarbejdet med os.

Derfor: Tag fat i din borgerrådgiver og brug vedkommende – vi er her for at hjælpe.


Af Thea Nielsen, socialrådgiver og borgerrådgiver i Vejle Kommune