Børn og unge med handicap har højere risiko for overgreb

Børn og unge med handicap har en højere risiko for at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb end børn og unge uden handicap, viser en ny rapport fra SFI, som Helle Holt er medforfatter til.

Allerførst: Hvorfor er der brug for at kigge på overgreb mod børn med handicap?

Af flere grunde. I 2016 lavede vi en undersøgelse af overgreb mod børn og unge, og her blev det tydeligt, at der er noget særligt på spil for børn og unge med handicap. Samtidig har ombudsmanden også taget det op, og han anbefaler, at man får lavet handlingsplaner i forbindelse med mistanke om overgreb. Det er ikke fordi, man ikke har vidst, at der foregik overgreb, men det er ikke dokumenteret så klart.

I har dels kigget på sager, hvor der er faldet dom om vold eller seksuelle overgreb mod børn med handicap – dels har I spurgt børn med handicap om deres oplevelser med overgreb. Hvad er det mest markante resultat af de undersøgelser?

Først og fremmest er det unikt, at vi har hørt børnenes stemme i en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er besvaret af børn og unge, der har kunnet klare at besvare den, men det er der jo også en stor gruppe, der ikke kan. 31 procent af børnene og de unge har oplevet, at de har været udsat for vold. Det er ret stærk kost, og det viser, at her er et område, man skal være opmærksom på.

Hvilke børn med handicap er særligt udsatte?

I registeranalyserne af domme for overgreb er det børn med ADHD, autisme, og udviklingshæmning, der boner ud. Men noget andet er, at både registeranalyser og spørgeskemaundersøgelser viser, at de børn, der så oveni har svære familievilkår – forældre med lav indkomst, skilsmisse, vold, misbrug – de er særligt udsatte. Det gælder jo for alle børn, men de handicappede børn har så en ekstra udfordring oveni.

Hvad er udfordringen især for fagfolk, når de skal vurdere, om der har været tale om overgreb mod et barn?

De skal kunne skelne, hvad der er normal adfærd, og hvornår et barn afviger fra det. Når det for eksempel gælder børn og unge med adfærdshandicap, så kan det være svært at skille ad, hvad der er hvad. Ansatte på institutioner har mange redskaber til at se det og sætte ind, men det kan være vanskeligt for fagfolk, der kun møder problemet engang imellem. Dem har Socialstyrelsen lavet en særlig håndbog til.

I har kortlagt et omfang – men mangler vel stadig svar på hvorfor, der bliver begået overgreb?

Ja, det kunne være rigtigt interessant at undersøge, hvorfor det er sådan – og det vil også være en vigtig viden i forhold til forebyggelsen af overgreb.

Helle Holt er seniorforsker ved SFI og medforfatter til rapporten: ” Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap”.