Børn af forældre med mindre end 10 års skolegang har større risiko for at dø unge

Der er en klar sammenhæng mellem at have forældre med en kort uddannelse og mængden af de belastninger, børn oplever i barndommen. Det giver øget risiko for, at børnene dør tidligt i voksenlivet. Det viser et nyt studie, som forsker Leonie K. Elsenburg har stået i spidsen for.

I et nyt studie med data fra over 1,2 millioner danske børn har I fundet en klar sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes risiko for at dø alt for tidligt. Hvad er den sammenhæng?

Mange studier har vist, at det at have forældre med kort uddannelse er forbundet med en forhøjet risiko for, at børnene dør som unge voksne typisk som følge af ulykker, selvmord og kræfttilfælde. Men vores studie går tættere på at dokumentere forklaringen på, hvordan det hænger sammen.

Hvordan gjorde I det?

Vi delte først de belastninger, børn kan opleve i barndommen, op i tre dimensioner: Økonomisk afsavn, tab eller trusler om tab i familien og familie-dynamikker. De sidste kan for eksempel være en forælder, der lider af psykisk sygdom eller alkohol- eller stofafhængighed.

Så kiggede vi på den store gruppe af børn og inddelte dem i fem grupper – alt efter, hvor meget belastning de havde oplevet i de tre dimensioner fra 0 – 16 år. Fra gruppe 1, der oplevede få eller ingen former for social belastning i barndommen – de udgør over halvdelen – og så op til gruppe 5, der oplevede flere svære belastninger: Langvarig fattigdom eller arbejdsløshed i familien ofte kombineret med psykisk sygdom, misbrug og tvangsfjernelse. Det er tre procent af børnene i undersøgelsen.

Hvad viste det så?

At omkring tre ud af fire af de børn, der har forældre med kort uddannelse, oplevede en ’middel til hårdt belastet barndom.’ Det medfører en større risiko for, at børnene dør, inden de er fyldt 39 år. Omvendt oplevede kun knap hver tredje barn af forældre med lang uddannelse en ’middel til hårdt belastet barndom´. Så når man kigger på sammenhængen mellem forældres uddannelsesniveau og børnenes risiko for tidlig død, så kan en stor del – næsten 50 procent – forklares af graden af belastning i barndommen.

Hvad kan socialrådgivere bruge den nye viden til?

Jeg tror, jeg kommer til at gøre opmærksom på noget, socialrådgiverne ved og gør i forvejen. Men studiet viser meget tydeligt den kompleksitet og vifte af problemer, der skal tages hånd om, når man skal hjælpe mennesker. Alt fra økonomi, sundhed, familieforhold og så videre. Og det er ikke noget, den enkelte socialrådgiver kan klare alene. Der er mange andre faktorer, der også spiller ind.


Leonie K. Elsenburg, post doc ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Hun er hovedforfatter til artiklen:
”Mediation of the parental education gradient in early adult mortality by childhood adversity: a population-based cohort study of more than 1 million children”.
Artiklen er publiceret i det internationale tidsskrift The Lancet Public Health. Du kan læse artiklen på ifsv.ku.dk.