Nyheder

Projekt om metoder til at fastholde seniorer

Godtarbejdsmiljø, der arbejder med inspiration til godt arbejdsmiljø, søger i Region Sjælland både kommuner, hospitaler og statslige arbejdspladser til at deltage i projekt om metoder til at fastholde seniorer.

15.06.2022

Hvad er der i pipelinen dette år i Region Øst?

Vi har planlagt en række kurser og webinarer for TR, AMiR og suppleanter i 2022. Se den foreløbige oversigt her og hold i øvrigt øje med arrangementskalenderen.

26.01.2022

Hold klubmøde med regionsformanden om ligeløn – DS Region Øst

Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev stiller sig meget gerne til rådighed for oplæg og diskussion om ligeløn.

08.12.2021

Hjælp dig selv og DS med korrekt medlemsregistrering

Det er vigtigt, at medlemmerne er korrekt registreret, så de får de rigtige medlemsoplysninger sendt fra os konsulenter, men det er endnu vigtigere for jer tillidsrepræsentanter, da det er jeres redskab til overblik over medlemmer, og det er vigtigt, hvis I f.eks. har en klubkasse, som jeres medlemmer betaler til.

08.12.2021

Få regionsformanden ud til klubmøde om OK21

Møderne er en god anledning til at samles om noget fælles, øve indflydelse på rammerne for vores arbejdsliv og til at synliggøre den konkrete værdi af stærke fagforeninger.

26.02.2020

Ved du at der er differentieret kontingent i DS?

For medlemmer der på månedsbasis i gennemsnit arbejder halv tid (20 timer) eller derunder om ugen, og medlemmer der går fra lønnet barsel til barselsdagpenge, kan kontingentsatsen nedsættes. Barselsdagpenge-kontingentet svarer til kontingentet for ledige.

02.10.2019

4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune

Med den fire dages arbejdsuge vil Odsherred Kommune gerne undersøge, om medarbejderne oplever større tilfredshed i arbejdslivet, men naturligvis har de også et mål, der handler om øget tilgængelighed for borgerne, primært gennem tidsbestilte aftaler.

02.10.2019