Nyheder

Fejr 1. maj med DS og fagbevægelsen!

DS har andel i en række arrangementer i anledning af Arbejdernes Internationale Kampdag, og vi håber på stor opbakning blandt tillidsvalgte! Tag meget gerne dine kollegaer og eventuelle praktikanter under armen til en dag i fællesskabets tegn.

17.04.2024

Pensionist: Et medlemskab af Seniorsektionen er det hele værd

Er du – eller nogle af dine kollegaer – ved at nærme sig pensionsalderen, så husk, at man fortsat have glæde ved sit DS-medlemskab gennem Seniorsektionen!

06.03.2024

Kriminalforsorgen – TR aftale

Dansk Socialrådgiverforening har indgået en aftale med Kriminalforsorgen om vilkårene for tillidsrepræsentantarbejdet, som skal sikre, at socialrådgivernes interesser bliver varetaget bedst muligt.

08.11.2023

Region Øst flytter (ikke så langt)

1. december flytter DS Region Øst kontoret til Trekroner. Det giver bedre plads, og det åbner nye muligheder.

08.11.2023

Projekt om metoder til at fastholde seniorer

Godtarbejdsmiljø, der arbejder med inspiration til godt arbejdsmiljø, søger i Region Sjælland både kommuner, hospitaler og statslige arbejdspladser til at deltage i projekt om metoder til at fastholde seniorer.

15.06.2022

Hvad er der i pipelinen dette år i Region Øst?

Vi har planlagt en række kurser og webinarer for TR, AMiR og suppleanter i 2022. Se den foreløbige oversigt her og hold i øvrigt øje med arrangementskalenderen.

26.01.2022

Hold klubmøde med regionsformanden om ligeløn – DS Region Øst

Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev stiller sig meget gerne til rådighed for oplæg og diskussion om ligeløn.

08.12.2021

Hjælp dig selv og DS med korrekt medlemsregistrering

Det er vigtigt, at medlemmerne er korrekt registreret, så de får de rigtige medlemsoplysninger sendt fra os konsulenter, men det er endnu vigtigere for jer tillidsrepræsentanter, da det er jeres redskab til overblik over medlemmer, og det er vigtigt, hvis I f.eks. har en klubkasse, som jeres medlemmer betaler til.

08.12.2021

Få regionsformanden ud til klubmøde om OK21

Møderne er en god anledning til at samles om noget fælles, øve indflydelse på rammerne for vores arbejdsliv og til at synliggøre den konkrete værdi af stærke fagforeninger.

26.02.2020

Ved du at der er differentieret kontingent i DS?

For medlemmer der på månedsbasis i gennemsnit arbejder halv tid (20 timer) eller derunder om ugen, og medlemmer der går fra lønnet barsel til barselsdagpenge, kan kontingentsatsen nedsættes. Barselsdagpenge-kontingentet svarer til kontingentet for ledige.

02.10.2019