Nyansat

Har du fået nyt job? Læs mere her på siden om dine rettigheder, og hvad du og din arbejdsgiver skal huske at tage sig af

Ansættelsesbrev

 • Som ansat har du krav på et ansættelsesbrev senest en måned efter aftalen om at ansætte dig er indgået.
 • Arbejdsgiveren har pligt til at underrette dig om dine ansættelsesbetingelser eller den gældende overenskomst.
 • Ansættelsesbrevet skal give dig oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet – og som minimum:
 • Parternes navne (dit og arbejdsgiverens).
 • Arbejdsstedet. Hvis du ikke har et fast arbejdssted eller et sted, hvor du hovedsageligt arbejder, skal der stå, at du er beskæftiget på forskellige steder samt hovedsædet eller din arbejdsgivers adresse.
 • Din stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller jobkategori).
 • Tidspunktet hvor ansættelsesforholdet begynder.
 • Hvis ansættelsen er midlertidigt eller tidsbegrænset, skal ansættelsesforholdets forventede varighed være oplyst.
 • Den ugentlige arbejdstid.
 • Eventuel forpligtelse til at bebo en tjenestebolig.
 • Bestemmelser om ferie, opsigelsesvarsler, løn, pension, udbetalingsterminer m.v. eller en henvisning til gældende love, vedtægter, administrative bestemmelser, overenskomster eller aftaler herom.
 • Hvis du ikke har modtaget dit ansættelsesbrev senest efter en måneds ansættelse, skal du rette henvendelse til din konsulent.

Prøvetid

 • Du kan ansættes på prøve i de første tre måneder, og det skal fremgå af ansættelseskontrakten.
 • I prøvetiden er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 14 dage og dit varsel 1 dag.
 • Ofte ønsker arbejdsgiveren, at opsigelsesvarslet gensidigt er 14 dage. Det skal i givet fald fremgå af ansættelseskontrakten.
 • Fratræden skal ske inden udløbet af prøvetiden.

Første job

Har du fået dit første job? Det er vigtigt at få en god start. Du kan først og fremmest tag kontakt til din lokale tillidsrepræsentant (TR), der kan fortælle dig om arbejdspladsen og dine løn- og arbejdsvilkår.

Husk de praktiske ting

 • Meddel DS, hvor du har fået job og fra hvornår.
 • Meld dig ind i den rigtige faggruppe. DS’ faggrupper arrangerer møder, m.v., som DS’ medlemmer kan deltage i.
 • Tilføj en mailadresse i dine personlige oplysninger.
 • Du kan ændre dine medlemsoplysninger i Selvbetjeningen,

Får du arbejdsløshedsdagpenge?

Husk straks at orientere Jobcentret og A-kassen om, at du har fået arbejde.

Gode råd om introduktion til nyuddannede

 • Deltag aktivt i introduktion og uddannelsesforløb.
 • Tag imod tilbud om hjælp fra kolleger og ledelse.
 • Spørg om det du ikke forstår.
 • Undersøg om arbejdspladsen tilbyder supervision, og tag imod tilbud om supervision.
 • Gør opmærksom på hvis der er noget, der ikke fungerer for dig arbejdsmæssigt, og påtag dig ansvar for at sige til og fra, når det er nødvendigt.

Kolleger og ledere omkring nyuddannede og nyansatte socialrådgivere kan blive inspireret af KL og Dansk Socialrådgiverforenings materialer: Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne.

 

Ansat i den private sektor? Læs mere om dine vilkår

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.