Nyansat

Tillykke med dit nye job! Her på siden kan du læse om dine rettigheder, og hvad du og din arbejdsgiver skal huske at tage sig af. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Det anbefales, at du får gennemlæst din ansættelseskontrakt af en regionskonsulent, der kan give dig en professionel vurdering af dine løn- og ansættelsesvilkår – uanset om du skal starte i den offentlige eller private sektor.

» Læs mere om at få tjekket din ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakt

Hvis du forventes at arbejde, eller faktisk arbejder, mere end gennemsnitligt tre timer per uge, i en referenceperiode på fire sammenhængende uger, har du krav på en ansættelseskontrakt. Dette er for at sikre, at du får større forudsigelighed i din ansættelse og større gennemsigtighed om dine arbejdsvilkår.

Af ansættelsesbevisloven fremgår det, hvad din ansættelseskontrakt minimum skal indeholde, og loven kan ikke fraviges til ugunst for dig.

Det anbefales, at du, inden du underskriver din ansættelseskontrakt, kontakter din regionskonsulent, så du kan få din ansættelseskontrakt gennemlæst.

» Eksempel på ansættelseskontrakt for privatansatte:
Minimumsindhold til din ansættelseskontrakt
» Eksempel på ansættelseskontrakt for kommunalansatte:
Aftale om arbejdsgiverens pligt til at oplyse ansatte om ansættelsesvilkår
» Eksempel på ansættelseskontrakt for regionalansatte:
Arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet

Din arbejdsgivers oplysningspligt

Hvis du forventes at arbejde, eller faktisk arbejder, mere end gennemsnitligt tre timer per uge, i en referenceperiode på fire sammenhængende uger, har du krav på en ansættelseskontrakt. Dette er for at sikre, at du får større forudsigelighed i din ansættelse og større gennemsigtighed om dine arbejdsvilkår.

At du ikke har en ansættelseskontrakt, inden du påbegynder dit nye arbejde, er ikke ensbetydende med, at der ikke er en aftale om en ansættelse – en mundtlig aftale er stadig bindende. Du har derfor fortsat de samme rettigheder, som hvis du havde en ansættelseskontrakt, men du risikerer, at du ikke er bekendt med dine rettigheder eller at din arbejdsgiver, i værste tilfælde, prøver at omgå regler, der er gældende for dit ansættelsesforhold.

» Lov: Ansættelsesbevisloven

Dine rettigheder som en funktionær

Når du bliver ansat som funktionær, bliver du omfattet af funktionærlovens regler, som ikke kan fraviges til ugunst for dig.

Eksempler på nogle væsentlige rettigheder og pligter i funktionærloven er:

  • Reglerne om opsigelse og opsigelsesvarsler, hvor du beskyttes mod usaglig opsigelse efter 12 måneders anciennitet.
  • Fratrædelsesgodtgørelse ved lang anciennitet.
  • Frihed til at søge arbejde i tilfælde af opsigelse.
  • Fuld løn under sygdom.
  • Delvis løn under barsel.
  • Din ret til at organisere dig og kræve forhandling med din arbejdsgiver.

» Lov: Ansættelsesbevisloven

Prøvetid

Du kan ansættes på prøvetid i de første tre måneder af dit ansættelsesforhold. Dette skal dog fremgå direkte af din ansættelseskontrakt.

Prøvetiden bruges til, at du og din arbejdsgiver kan se hinanden an, og såfremt en af jer ikke finder ansættelsen tilfredsstillende, kan I opsige ansættelsesforholdet med et forkortet opsigelsesvarsel.

Det forkortet opsigelsesvarsel betyder, at din arbejdsgiver kan opsige dig med 14 dages opsigelsesvarsel, og du kan opsige din stilling med dags varsel. Medmindre I har aftalt, at du også har 14 dages opsigelsesvarsel, hvilket i så fald skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt at have in mente, at opsigelsesvarslet skal kunne rummes inden for perioden af din prøvetid. Det vil sige, at hvis din arbejdsgiver vil gøre brug af det forkortet opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver senest opsige dig, når du har 2,5 måneds anciennitet, så dit opsigelsesvarsel på 14 dage kan løbe i prøvetiden.

Forlængelse af opsigelsesvarsler

I kan aftale længere opsigelsesvarsler, end dem der fremgår af funktionærloven, så længe dette sker gensidigt. Det vil sige, at hvis din arbejdsgivers opsigelsesvarsel forlænges, så skal dit tilsvarende forlænges.

» Lov: Ansættelsesbevisloven

Løn

Din løn vil bestå af en grundløn, hvor der oveni for eksempel kan være funktions- og/eller kvalifikationstillæg samt resultatløn.

Det anbefales, at du så tidligt som muligt i din ansættelsesproces kontakter din regionskonsulent, inden du aftaler løn med din arbejdsgiver. På den måde vil du for eksempel være bedre forberedt på, hvad din eventuelle grundløn kan/vil være, om din arbejdsgiver følger en overenskomst og/eller forhåndsaftale, hvorvidt du individuelt skal forhandler din løn eller noget helt fjerde.

» Forhandlingsfællesskabet: Satsfinder
» Læs mere om gennemsnitslønninger
» Læs mere om lønsatser

120-dagesreglen (privatansat)

I kan aftale, at din arbejdsgiver kan opsige dig med et forkortet opsigelsesvarsel på en måneds varsel til en måneds udgang, hvis du har haft 120 sygedage på 12 af hinandens følgende måneder, hvor du har oppebåret løn under sygdom. Dette er uanset din anciennitet.

Din arbejdsgiver kan kun anvende 120-dagesreglen, hvis aftalen er indgået individuelt og skriftligt i din ansættelseskontrakt eller som et tillæg til din ansættelseskontrakt forud for den sygdom, der begrunder opsigelsen. Dermed er det ikke tilstrækkeligt, at der er en henvisning til funktionærlovens § 5, stk. 2 i ansættelseskontrakten eller til for eksempel en personalehåndbog.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Læs mere om 120-dagesreglen (privatansat)
» Lov: Ansættelsesbevisloven

Bibeskæftigelse

Du har ret til at påtage dig bibeskæftigelse, hvorfor et eventuelt forbud mod bibeskæftigelse i din ansættelseskontrakt, vil være i strid med ansættelsesbevisloven.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller regionskonsulent, hvis der er forbud mod bibeskæftigelse i din ansættelseskontrakt.

» Læs mere om bibeskæftigelse
» Lov: Ansættelsesbevisloven

Praktiske ting

Det er vigtigt at få en god start på din nye arbejdsplads. Derfor anbefales det, at du først og fremmest tager kontakt til din tillidsrepræsentant, der kan fortælle dig mere om arbejdspladsen samt dine løn- og arbejdsvilkår.

Praktiske ting i forhold til Dansk Socialrådgiverforening

  • Meddel os, hvor du har fået arbejde, og hvornår du påbegynder.
  • Det anbefales, at du melder dig ind i den faggruppe, der passer til dig og dit job.
  • Husk at opdaterer dine medlemsoplysninger hos os.

Praktiske ting i forhold til din a-kasse

Husk straks at oplyse din a-kasse om dine ændrede forhold.

» Branche Fællesskab Arbejdsmiljø: Den gode modtagelse
» Branche Fællesskab Arbejdsmiljø: Få en bedre start på dit arbejdsliv (nyuddannet)
» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa
» Læs mere om faglige netværk
» Læs mere om introduktions- og mentorordninger
» Læs mere om selvbetjeningssystem

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.