Få tjekket din ansættelseskontrakt

Din ansættelseskontrakt skal tage højde for mange forskellige ansættelsesvilkår, for eksempel arbejdstid, opsigelsesvarsel, sygdom og meget mere. Det kan være svært at overskue, hvorfor du kan få tjekket din ansættelseskontrakt hos en regionskonsulent.

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan du få tjekket din ansættelseskontrakt hos en regionskonsulent, der kan give dig en professionel vurdering af dine løn- og ansættelsesvilkår.

Husk at oplyse et telefonnummer, du kan kontaktes på, hvis du ønsker en telefonisk tilbagemelding. Derudover er det en hjælp, hvis du præciserer, hvilke punkter i din kontrakt, du ønsker, der særligt skal være opmærksom på.

Er du interesseret i at få tjekket din ansættelseskontrakt, skal du sende følgende:

  • din ansættelseskontrakt,
  • eventuelt overenskomst, ansættelsesforholdet er omfattet af,
  • eventuel personalehåndbog, og
  • din seneste lønseddel.

Du skal sende dokumenterne til kontakt@socialraadgiverne.dk

Hvis du har spørgsmål hertil, kan du kontakte DS på 70 10 10 99.

» Eksempel på ansættelseskontrakt for privatansatte:
Minimumsindhold til din ansættelseskontrakt
» Eksempel på ansættelseskontrakt for kommunalansatte:
Aftale om arbejdsgiverens pligt til at oplyse ansatte om ansættelsesvilkår
» Eksempel på ansættelseskontrakt for regionalansatte:
Arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.