Gennemsnitslønninger

Her finder du oversigter over den gennemsnitlige bruttoløn fordelt på grundlønsindplacering, landsdel og anciennitet.

Gennemsnitslønninger for kommuner og regioner

I oversigterne kan du se gennemsnitslønninger med og uden pension for alle socialrådgivere ansat i kommuner og regioner. Som socialrådgiver er din løn sammensat af en grundløn, evt. obligatoriske tillæg og tillæg der er lokalt forhandlet. Dertil kommer pension og feriegodtgørelse.

Du kan kun se alle gennemsnitstallene her. Hvis du har behov for lønstatistik i fx en bestemt kommune kan du altid kontakte din regionskonsulent.

Oversigter over gennemsnitslønninger pr. april 2018

Kommuner
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i kommuner (fordelt på løntrin)
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i kommuner (efter anciennitet)
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i kommuner (efter arbejdspladsens geografiske placering)

Regioner
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i regioner (fordelt på løntrin)
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i regioner (efter anciennitet)
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i regioner (efter arbejdspladsens geografiske placering)

Om statistikken

I statistikken indgår kun socialrådgiveres gennemsnitslønninger.

Gennemsnitslønnen er påvirket af en række konkrete forhold både hos det enkelte medlem og hos gruppen af socialrådgivere på arbejdspladsen. herunder:

 • Specialviden f.eks. fra et fag eller videreuddannelse
 • Rekrutteringssituationen
 • Anden uddannelse og/eller supplerende uddannelse
 • Erfaring fra andet arbejde, herunder f.eks. studiejob
 • Personaleudskiftningen
 • Personalesammensætningen – hvis der er mange nyuddannede på en arbejdsplads er gennemsnitslønnen lavere end på en arbejdsplads med mange erfarne

Både medlemmer og ikke-medlemmer indgår i statistikken.

Statistikken opgøres hvert år med tal for april.

Tallene kommer fra programmet SIRKA, som er på: www.krl.dk.
Hvis du har spørgsmål – kontakt Emil Bindseil – tlf.: 30 62 60 22, email: eb@socialraadgiverne.dk.

» Vejledning til SIRKA

Gennemsnitslønninger for kommunalt ansatte

Her kan du se en oversigt over gennemsnitslønninger fordelt på grundlønsindplacering, landsdel og anciennitet.

Tallene er uden overarbejde, og lederne er ikke inkluderet. Gennemsnitslønnen kan give et billede af lønnen på den konkrete arbejdsplads, men din løn afhænger af flere individuelle forhold og omstændigheder, så tal altid med din TR eller regionskonsulent inden en forhandling.

Nyuddannet socialrådgiver?
Som nyuddannet socialrådgiver bliver man typisk indplaceret på løntrin 31 eller 34. Mange kommuner laver lokale aftaler, og det er derfor altid en god ide at tale med din lokale TR eller regionskonsulent inden en lønforhandling.

Lønbegreber

Lokale tillæg forhandles af TR på arbejdspladsen, hvorimod Centrale tillæg fastsættes ved overenskomstforhandlingerne.

Genetillæg kan eksempelvis være for forskudt arbejdstid. Holder man ferie med løn, får man en særlig feriegodtgørelse, som udgør 1,95 % af lønnen i optjeningsåret, jf. § 28 i Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. Den udbetales en gang årligt.

Løngennemsnit for det regionale område

Her finder du gennemsnitslønninger fordelt på grundlønsindplacering, landsdel og anciennitet.

Tallene er uden overarbejde, og lederne er ikke inkluderet. Din løn afhænger af flere individuelle forhold og omstændigheder, så talt altid med din TR eller regionskonsulent inden en forhandling.

Nyuddannet socialrådgiver?
Som nyuddannet socialrådgiver bliver man typisk indplaceret på løntrin 31. Mange arbejdspladser laver lokale aftaler, og det er derfor altid en god ide at tale med din lokale tillidsrepræsentant eller regionskonsulent inden en lønforhandling.

Lønbegreber

Lokale tillæg forhandles af TR på arbejdspladsen, hvorimod Centrale tillæg fastsættes ved overenskomstforhandlingerne.

Genetillæg kan eksempelvis være for forskudt arbejdstid. Holder man ferie med løn, får man en særlig feriegodtgørelse, som udgør 1,95 % af lønnen i optjeningsåret, jf. § 28 i Aftale om ferie for personale ansat i regioner. Den udbetales en gang årligt.

Gennemsnitslønninger for staten

I oversigterne kan du se gennemsnitslønninger med og uden pension for socialrådgivere ansat i staten. Som socialrådgiver er din løn sammensat af en basisløn, evt. obligatoriske tillæg og tillæg der er lokalt forhandlet. Dertil kommer pension og feriegodtgørelse (feriegodtgørelse er ikke medregnet i disse oversigter).

Hvis du har behov for mere specifik lønstatistik, f.eks. på en bestemt arbejdsplads, kan du altid kontakte din konsulent.

Oversigter over gennemsnitslønninger

Socialrådgivere i Kriminalforsorgen
» Gennemsnitsløn for Ansatte i Kriminalforsorgen (3. kvartal 2018)
» Gennemsnitsløn for Enhedschefer og Enhedsledere (September 2018)

Professionshøjskolerne og Sosu-skolerne
» Gennemsnitløn for Undervisere ansat på Professionshøjskolerne (3. kvartal 2018)
» Gennemsnitsløn for undervisere på SOSU-skolerne (3. kvartal 2018)

Om statistikken

I statistikken indgår kun socialrådgiveres gennemsnitslønninger.

Der kan være andre end socialrådgivere ansat i de stillinger, der er vist i oversigterne, men de er under samme overenskomst som socialrådgivere. Det gælder dog ikke tal for Kriminalforsorgen. De omfatter kun socialrådgivere.

Gennemsnitslønnen er påvirket af en række konkrete forhold både hos det enkelte medlem og hos gruppen af socialrådgivere på arbejdspladsen. herunder:

 • Specialviden f.eks. fra et fag eller videreuddannelse
 • Rekrutteringssituationen
 • Anden uddannelse og/eller supplerende uddannelse
 • Erfaring fra andet arbejde, herunder f.eks. studiejob
 • Personaleudskiftningen
 • Personalesammensætningen – hvis der er mange nyuddannede på en arbejdsplads er gennemsnitslønnen lavere end på en arbejdsplads med mange erfarne

Både medlemmer og ikke-medlemmer indgår i statistikken. Ledere indgår ikke.

Feriegodtgørelse er ikke medregnet.

Hvis der er under 3 årsværk i en stilling, vil disse årsværk ikke indgå i statistikken. Hvis f.eks. der kun er to lærere ansat ved en Sosu-skole, så vil deres løn ikke fremgå af statistikken.

Statistikken opgøres hvert år med tal for 1. kvartal.

Tallene kommer fra hjemmesiden Lønoverblik.
Hvis du har spørgsmål – kontakt Emil Bindseil – tlf.: 30 62 60 22, email: eb@socialraadgiverne.dk.

» Vejledning til Lønoverblik
» Løndefinitioner i Lønoverblik

Lønbegreber

Lokale tillæg forhandles af TR på arbejdspladen, hvorimod Centrale tillæg fastsættes i organisationsaftalerne.

Genetillæg kan eksempelvis være for forskudt arbejdstid. Holder man ferie med løn, får man en særlig feriegodtgørelse, som udgør 1,5 % af lønnen i optjeningsåret, jf. § 11 i Ferieaftalen. Den udbetales en gang årligt typisk med lønnen for april måned.

Privatansat

Hvis du er privatansat – eller er ved at blive det – er du ansat på en privat overenskomst eller en individuel kontrakt.

» Læs mere

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.