Gennemsnitslønninger

På denne side kan du finde oversigt over den gennemsnitlige bruttoløn fordelt på grundlønsindplacering, landsdel og anciennitet. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Oversigterne viser gennemsnitslønninger med og uden pension for alle socialrådgivere.

Som socialrådgiver er din løn sammensat af en grund- eller basisløn, eventuel obligatoriske tillæg og tillæg der er lokalt forhandlet. Dertil kommer pension og feriegodtgørelse.

Hvis du er privatansat, anbefales det, at du kontakter din regionskonsulent.

Gennemsnitslønninger for kommuner og regioner

Statistikken

I statistikken indgår kun gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønnen er påvirket af konkrete forhold både hos dig og hos gruppen af socialrådgivere på din arbejdsplads. Derudover har nedenstående også betydning:

 • Specialviden, for eksempel fra et fag eller videreuddannelse
 • Rekrutteringssituationen
 • Anden uddannelse og/eller supplerende uddannelse
 • Erfaring fra andet arbejde, for eksempel studiejob
 • Personaleudskiftningen
 • Personalesammensætningen – hvis der er mange nyuddannede på din arbejdsplads er gennemsnitslønnen lavere end på en arbejdsplads med mange erfarne

Vær opmærksom på, at både medlemmer og ikke-medlemmer indgår i statistikken.

» Kommunernes og regionernes løndatakontor: SIRKA

Kommuner

Gennemsnitslønnen kan give et billede af lønnen på din arbejdsplads, men din løn afhænger af også af flere individuelle forhold og omstændigheder.

Vær opmærksom på, at gennemsnitslønningerne er uden overarbejde, og lederne ikke er inkluderet.

Nyuddannet

Som nyuddannet socialrådgiver bliver du typisk indplaceret på løntrin 31 eller 34. Mange kommuner laver lokalaftaler, og det er derfor altid en god ide at tale med din tillidsrepræsentant – eller regionskonsulent – inden en lønforhandling.

Lønbegreber

Lokale tillæg forhandles af din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, hvorimod centrale tillæg fastsættes ved overenskomstforhandlingerne.

Genetillæg kan for eksempel være for forskudt arbejdstid.

Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie med løn, får du en særlig feriegodtgørelse som udgør 1,95 % af din løn i optjeningsåret, der udbetales en gang årligt.

» Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening: Aftale om ferie for personale ansat i kommuner
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i kommuner (fordelt på løntrin)
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i kommuner (efter anciennitet)
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i kommuner (efter arbejdspladsens geografiske placering)

Regioner

Gennemsnitslønnen kan give et billede af lønnen på din arbejdsplads, men din løn afhænger af også af flere individuelle forhold og omstændigheder.

Vær opmærksom på, at gennemsnitslønningerne er uden overarbejde, og lederne ikke er inkluderet.

Nyuddannet

Som nyuddannet socialrådgiver bliver du typisk indplaceret på løntrin 31 eller 34. Mange kommuner laver lokalaftaler, og det er derfor altid en god ide at tale med din tillidsrepræsentant – eller regionskonsulent – inden en lønforhandling.

 Lønbegreber


Lokale tillæg forhandles af din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, hvorimod centrale tillæg fastsættes ved overenskomstforhandlingerne.

Genetillæg kan for eksempel være for forskudt arbejdstid.

Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie med løn, får du en særlig feriegodtgørelse som udgør 1,95 % af din løn i optjeningsåret, der udbetales en gang årligt.

» Forhandlingsfællesskabet og Regionernes lønnings- og takstnævn: Aftale om ferie for personale ansat i kommuner
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i regioner (fordelt på løntrin)
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i regioner (efter anciennitet)
» Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i regioner (efter arbejdspladsens geografiske placering)

Gennemsnitslønninger for staten

Statistikken

I statistikken indgår kun gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønnen er påvirket af konkrete forhold både hos dig og hos gruppen af socialrådgivere på din arbejdsplads. Derudover har nedenstående også betydning:

 • Specialviden, for eksempel fra et fag eller videreuddannelse
 • Rekrutteringssituationen
 • Anden uddannelse og/eller supplerende uddannelse
 • Erfaring fra andet arbejde, for eksempel studiejob
 • Personaleudskiftningen
 • Personalesammensætningen – hvis der er mange nyuddannede på din arbejdsplads er gennemsnitslønnen lavere end på en arbejdsplads med mange erfarne’

Vær opmærksom på, at både medlemmer og ikke-medlemmer indgår i statistikken.

Desuden vil en stilling ikke indgå i statistikken, hvis der er mindre end tre personer ansat i stillingen.

» Lønoverblik.dk: Vejledning til Lønoverblik (November 2022)

Staten

Gennemsnitslønnen kan give et billede af lønnen på din arbejdsplads, men din løn afhænger af også af flere individuelle forhold og omstændigheder.

Vær opmærksom på, at gennemsnitslønningerne er uden overarbejde, og lederne ikke er inkluderet. Desuden er pension og feriegodtgørelse ikke medregnet i oversigterne.

Lønbegreber


Lokale tillæg forhandles af din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, hvorimod centrale tillæg fastsættes i organisationsaftalerne.

Genetillæg kan for eksempel være for forskudt arbejdstid.

Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie med løn, får du en særlig feriegodtgørelse som udgør 1,5 % af din løn i optjeningsåret, der udbetales en gang årligt.

» Cirkulære: Ferie

Socialrådgivere i Kriminalforsorgen

Socialrådgivere på professionshøjskolerne og sosu-skolerne

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.