Bibeskæftigelse

På denne side kan du læse om, hvilke regler der gælder for bibeskæftigelse. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden

Oplysningspligt

Hvorvidt du har en oplysningspligt i forbindelse med din bibeskæftigelse, beror på en konkret vurdering. For eksempel hvad du og din arbejdsgiver har aftalt i din ansættelseskontrakt eller hvorvidt din bibeskæftigelse kan anses som en ulempe for din arbejdsgiver.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Forbud mod bibeskæftigelse i ansættelseskontrakten

Du har ret til at påtage dig bibeskæftigelse, hvorfor et eventuelt forbud mod bibeskæftigelse i din ansættelseskontrakt, vil være i strid med ansættelsesbevisloven.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller regionskonsulent, hvis der er forbud mod bibeskæftigelse i din ansættelseskontrakt.

» Lov: Ansættelsesbevisloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.