Bibeskæftigelse

På denne side kan du læse om, hvilke regler der gælder for bibeskæftigelse. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden

Loyalitetspligt

I kraft af dit ansættelsesforhold er du forpligtiget til at opføre dig loyalt overfor din arbejdsgiver – dette gælder både internt og eksternt. Hvis du tilsidesætter din loyalitetspligt overfor for din arbejdsgiver, kan det i værste tilfælde have ansættelsesretlige konsekvenser.

Din loyalitetspligt indebærer blandt andet, at du ikke må påbegynde eller beskæftige dig med konkurrerende virksomhed.

Oplysningspligt

Hvorvidt du har en oplysningspligt i forbindelse med din bibeskæftigelse, beror på en konkret vurdering. For eksempel hvad du og din arbejdsgiver har aftalt i din ansættelseskontrakt eller hvorvidt din bibeskæftigelse kan anses som en ulempe for din arbejdsgiver.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Bibeskæftigelse for funktionærer

Er du ansat som funktionær, kan du uden samtykke fra din arbejdsgiver påtage dig hverv udenfor dit arbejde, så længe hvervet ikke er til ulempe for din arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at selvom du uden samtykke kan påtage dig hverv, så har du stadig en loyalitetspligt – og en eventuel oplysningspligt – overfor din arbejdsgiver.

» Lov: Funktionærloven

Forbud mod bibeskæftigelse i ansættelseskontrakten

Det er muligt for dig og din arbejdsgiver at aftale, at du ikke må påtage dig erhvervsmæssig bibeskæftigelse. Alternativt kan I aftale, at du kan udføre anden erhvervsmæssig beskæftigelse ved forudgående skriftlig accept fra din arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at du som funktionær har særlige regler, der gælder for dig.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller regionskonsulent, inden du indgår aftale om forbud mod bibeskæftigelse.

Hvilke typer hverv kan et forbud omfatte?

Er du ikke ansat som funktionær, kan et forbud mod bibeskæftigelse omfatte alle typer af hverv – uanset om det er af erhvervs- eller fritidsmæssig karakter.

Hvis du er ansat som funktionær, kan du og din arbejdsgiver kun aftale, at du ikke må have anden reel erhvervsmæssig bibeskæftigelse.

» Lov: Funktionærloven

Lønnet eller ulønnet bibeskæftigelse

Har du og din arbejdsgiver aftalt, at du ikke må påtage dig erhvervsmæssig bibeskæftigelse, er det uden betydning om bibeskæftigelsen er lønnet eller ej.

Vær opmærksom på, at hvis du er ansat som funktionær, så skal hvervets karakter og dets mulige ulempe for din arbejdsgiver i stedet vurderes ud fra, om det falder indenfor forbuddet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.