Øvrige spørgsmål relateret til graviditet, barsel og orlov

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på vedrørende adoption, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Kontingent

Når du er på barsel, har du mulighed at betale mindre i kontingent i Dansk Socialrådgiverforening.

» Læs mere om kontingent

Fertilitetsbehandling

Fravær i forbindelse med fertilitetsbehandling betragtes som sygdom, hvor du har ret til fravær med løn til fertilitetsbehandling, hvis det sygelige forhold findes hos dig eller din partner.

» Læs mere om fertilitetsbehandling

Studerende

Du har som studerende samme rettigheder til fravær ved barsel, fordi retten til fravær er fastsat i barselsloven.

Hvorvidt du har ret til barselsdagpenge afhænger af, hvor i din studietid fødslen finder sted.

Vær opmærksom på, at hvis du har et studiejob, kan dit ansættelsesforhold være omfattet af en overenskomst eller en lokalaftale, der giver dig bedre vilkår.

» Kontakt: Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS)

Ferie

Når du har barselsorlov, er der tale om en feriehindring, hvorfor du ikke kan holde ferie samtidig med, at du har barselsorlov.

» Læs mere om feriehindring

Ledig

Hvis du er ledig, anbefales det, at du kontakter din a-kasse, der kan give dig den rette råd og vejledning, du har behov for.

» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa

Jobsamtale

Hvis du til en jobsamtale bliver spurgt, om du eller din partner er gravid, er du ikke forpligtet til at oplyse om graviditeten.

Omsorgsdage

Du kan have ret til omsorgsdage, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Ansat i den offentlige sektor

Som offentligt ansat får du pr. kalenderår to omsorgsdage pr. barn, til og med det kalenderår dit barn fylder syv år. Afvikling af omsorgsdagene skal ske efter aftale med din arbejdsgiver, og de kan holdes som hele eller halve dage.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke afholder dine omsorgsdage, bortfalder de ved årsskiftet. Med undtagelse af det år, hvor dit barn bliver født eller modtaget, hvor du har mulighed for at udskyde dine omsorgsdage til året efter.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Sorgorlov

Du har ret til sorgorlov i 26 uger, hvis du mister et barn efter 22. svangerskabsuge og frem til barnet fylder 18 år. I de 26 uger har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne i barselsloven.

Dine rettigheder kan dog også være omfattet af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale, der giver dig bedre vilkår.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99