Sygdom

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på vedrørende adoption, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Forbyggende graviditetsundersøgelser

Når du er gravid, har du ret til at gå til forebyggende graviditetsundersøgelser, når disse foregår i arbejdstiden.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Barselsloven

Graviditetsbetinget sygdom og risikobetonet arbejde

Du kan have ret til fravær på et tidligere tidspunkt end din graviditetsorlov, såfremt der er tale om graviditetsbetinget sygdom eller risikobetonet arbejde.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Barselsloven
» Læs mere om graviditetsbetinget sygdom

Indtræden i morens barsel ved sygdom

Når du er far eller medmor kan du indtræde i morens ret til fravær, hvis moren er ude af stand til at passe barnet – under forudsætning af at I begge opfylder beskæftigelseskravet. Dette gælder dog kun de første 10 uger, hvor moren har ret til fravær.

Skal du indtræde i morens ret, sker det i praksis ved, at moren skal have en lægefaglig vurdering om, at denne er ude af stand til at passe barnet, hvorfor pågældende er sygemeldt. Den lægefaglige vurdering skal gives til morens arbejdsgiver ledsaget med et skriv om, at du indtræder i morens ret, således at arbejdsgiver kan rette udbetalingen og samtidig sygemelde moren – altså deres medarbejder.

Det anbefales, at du – og moren – dobbelttjekker med Udbetaling Danmark, at der fremadrettet vil ske korrekt udbetaling.

» Lov: Barselsloven

Hospitalsindlæggelse efter fødsel eller modtagelse

Bliver dit barn hospitalsindlagt, forlænges eller udsættes den periode, hvor du har ret til fravær, med indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted under de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen.

Vær opmærksom på, at du straks skal underrette din arbejdsgiver om indlæggelsen, og det samme gør sig gældende for, hvornår barnet er modtaget i hjemmet efter indlæggelsen.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Opsigelse

Bliver du opsagt på grund din graviditet eller barsel, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant og/eller din regionskonsulent, fordi er du som udgangspunkt er særligt beskyttet.

» Lov: Ligebehandlingsloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99