Graviditetsbetinget sygdom

På denne side kan du læse om regler og rettigheder relateret til din graviditetsbetinget sygdom. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte Medlemsservice.

Hvad er graviditetsbetinget sygdom?

Der er tale om graviditetsbetinget sygdom, når det efter en lægelig bedømmelse skønnes:

  • at arbejdet indebærer en risiko for dig eller fostrets helbred,
  • at arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret,
  • at offentlige regler forhindrer dig i at passe dit arbejde, og din arbejdsgiver ikke har mulighed for at omplacere dig.

» Lov: Arbejdsmiljøloven
» Lov: Barselsloven
» Lov: Funktionærloven

Risikobetonet arbejde

Din fagforening eller læge kan henvise dig til en arbejdsmedicinsk klinik, der kan foretage en vurdering og rådgivning af dit arbejde og arbejdsmiljø.

Vurderer den arbejdsmedicinske klinik, at der er en konkret risiko for dig ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde en løsning, der minimerer risikoen. For eksempel ved at arbejde hjemmefra eller blive flyttet til en plads uden borgerkontakt.

Det er vigtigt, at du er i dialog med din arbejdsgiver og ikke blot bliver hjemme, fordi udeblivelse kan have ansættelsesretlige konsekvenser.

Er det ikke muligt for din arbejdsgiver at finde en løsning, der minimerer risikoen, skal din arbejdsgiver hjemsende dig.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan anmode om dokumentation for, at arbejdsmedicinsk klinik vurderer, at der er tale om risikobetonet arbejde.

» Lov: Barselsloven

Betaling under graviditetsbetinget sygdom

Er du uarbejdsdygtig på grund af din graviditetsbetinget sygdom, vil du modtage din sædvanlige løn, indtil din barselsorlovspåbegyndelse, såfremt du er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår.

» Borger.dk: Sygemeldt under graviditeten
» Lov: Funktionærloven

Betydning for orloven

Perioden, du er uarbejdsdygtig før fødslen, forkorter ikke din orlov efter fødslen.

Syg efter orloven er påbegyndt

Hvis du bliver ude af stand til at passe på barnet indenfor de første 14 uger efter fødslen, kan faren eller medmoren indtræde i din ret til fravær.

Vær opmærksom på, at der skal foreligge lægelig dokumentation for, at du ikke kan passe barnet samt varigheden.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller Medlemsservice.

» Lov: Barselsloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.