Sygdom

Hvis du bliver syg, er der er en række regler og rettigheder, der afhænger af, hvordan du er ansat eller om du er ledig. Læs mere om dine rettigheder og DS’ rådgivning her på siden.

Tjek regler og rettigheder på Sygeguide.dk

Hjemmesiden sygeguide.dk er en nem og hurtig hjemmeside, der fortæller, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg.

Hjemmesiden giver dig viden om dine forhold under sygdom og viser de forskellige lægeerklæringer. Du får gode råd til samtalen med din arbejdsgiver, a-kassen og jobcentret.

Gode råd til din første sygefraværssamtalen

Skal du til din første sygefraværssamtale, så bør du læse “Gode råd til din første sygefraværssamtale”.

» Gode råd til din første sygefraværssamtale
» Gode råd til bisidderrollen (for TR og AMiR)

Hvis du er blevet syg på grund af dit arbejdsmiljø

Hvis du er blevet syg på grund af dit arbejdsmiljø, fx fordi du har stress eller har været udsat for vold eller trusler, så bør du læse de gode råd.

» Læs mere om DS’ gode råd til stresssygemeldte
» Læs mere om DS’ gode råd til voldsramte

Opsigelse, afskedigelse og fratræden i forbindelse med sygdom

Hvis du har problemer med tilbagevenden til din arbejdsplads efter sygefravær eller overvejer at sige op, skal du kontakte din TR eller din konsulent i DS for at få rådgivning og vejledning. Du skal ikke under din sygemelding over for arbejdsgiver udtale dig om, hvorvidt du vil være i stand til at vende tilbage til arbejde, da en sådan vurdering skal gives af en læge i form af en af de erklæringer, som arbejdsgiver kan indhente under sygefravær.

Du skal være opmærksom på, at din adfærd under sygdom, kan svække dokumentationen for din sygdom.

F.eks. hvis du samtidig arbejder et andet sted, dyrker sport eller via sociale medier (f.eks. Facebook) viser, hvilke aktiviteter du udfører under din sygdom.

Dansk Socialrådgiverforenings rådgivning i forbindelse med sygdom

Du skal altid kontakte din TR eller din konsulent i DS, hvis du bliver syg på grund af dit arbejde, eller hvis du har problemer med tilbagevenden til arbejde.

Du kan også ringe på DS´s hovednummer 70 10 10 99. så bliver du viderestillet.

Din konsulent kan rådgive dig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal anmelde din sygdom som arbejdsskade og kan henvise dig til DS´s konsulenter i sekretariatet, som yder konsulentbistand ved arbejdsskadesager.

Hvis du har spørgsmål om sygedagpenge, jobafklaring, fleksjob, ressourceforløb, pension mv. kan du kontakte DS´s konsulenter i sekretariatet herom. Ring til DS´s hovednummer 70 10 10 99, så bliver du viderestillet.

For at få hjælp fra DS´s konsulenter skal du være aktiv medlem af Dansk Socialrådgiverforening .

Hvordan foregår rådgivningen

Råd og vejledning ydes pr. telefon og mail. F.eks. kan du få råd om regler, rettigheder og pligter og få hjælp til at få overblik over din sag.

Der tages udgangspunkt i, at du er hovedperson og aktiv i din egen sag

Nedsat kontingent. Du skal være opmærksom på, at du kan få nedsat kontingent, hvis du mister din løn og overgår til sygedagpenge. Kontakt DS på telefon 70 10 10 99 og bed om nedsat kontingentbetaling.

Andre steder du kan få hjælp

De fleste socialrådgivere er medlem af pensionskassen PKA.

Kontakt din pensionskasse og hør om dine muligheder i forbindelse med sygdom, sumudbetaling ved ”kritisk sygdom”, nedsat arbejdsevne, indtægtsnedgang i forbindelse med sygdom, bistandsfond, bidragsbetaling, sumudbetaling ved ressourceforløb m.v. Du kan ringe til PKA på telefon 39 45 45 45.

De fleste socialrådgivere er medlem af Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa (DS’ a-kasse).

Hvis du er syg og bliver ledig (opsagt) skal du kontakte DS’ a-kasse  på tlf. 89 38 39 72 og høre om dine muligheder ved sygdom – herunder også om FTFA-Lønsikring, hvis du har tegnet en sådan forsikring.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.