Barselsberegner

Dansk Socialrådgiverforenings barselsberegner hjælper dig med overblikket og planlægningen af din barsel i forbindelse med retten til løn, barselsdagpenge, orlov og andre vigtige datoer.

NB: Vær opmærksom på, at der til august 2022 kommer en ny orlovsmodel, der er gældende for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere. Det vil sige, at forældre med termin den 2. august eller senere ikke vil få et retvisende billede ved brug af barselsberegneren.

» Læs mere om den nye orlovsmodel

Er du i tvivl om den nye orlovsmodel? Kontakt din konsulent

Ved hjælp af Dansk Socialrådgiverforenings barselsberegner kan du få indsigt i, hvor meget barsel du – og eventuelt din partner – har krav på.

Barselsberegneren tager udgangspunkt i dit konkrete ansættelsesforhold – og din partners, hvis pågældende er ansat på vilkår, som Dansk Socialrådgiverforening har indsigt i. For eksempel funktionærloven eller overenskomster hvor Dansk Socialrådgiverforening er part.

Barselsberegneren kan for eksempel give dig overblik over:

  • hvordan I bedst kan planlægge jeres orlov, så det passer til jeres behov,
  • hvor mange ugers orlov med løn I har ret til, eller
  • hvor mange ugers orlov I kan holde med barselsdagpenge.