Betaling under ferien

Her på siden kan du læse om dine lønforhold i forbindelse med din ferie. Vær opmærksom på, at reglerne kan variere alt efter hvilken sektor, du er ansat i. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Ferie med løn

Du holder ferie med løn, hvis du er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår. Din løn svarer til den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, men beregnet i forhold til din beskæftigelsesgrad på optjeningstidspunktet. Det vil sige, at retten til betalt ferie altid følger din arbejdstid/-omfanget på optjeningstidspunktet.

Har du ikke været hos den samme arbejdsgiver i hele ferieåret, har du ikke ret til betalt ferie i fem uger, hvorfor du vil blive trukket i løn, når du holder ikke-optjent ferie. I stedet har du ret til feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver, som indbetalte til Feriekonto, da du forlod arbejdspladsen.

» Borger.dk: Se og bestil feriepenge

Ændring i den daglige/ugentlige arbejdstid/-omfang

Ved ændring af din normale daglige/ugentlige arbejdstid/-omfang, har du ret til løn under ferie i forhold til den daglige/ugentlige arbejdstid/-omfang på optjeningstidspunktet.

Der skal således altid og løbende ske feriedifferenceberegning, hvis der sker ændring i din arbejdstid/-omfang i løbet af ferieåret, fordi retten til betalt ferie følger arbejdstiden/-omfanget på optjeningstidspunktet.

Vær opmærksom på, at ændringer i din løn alene ikke udløser feriedifferenceberegning.

Ferietillæg og særlig feriegodtgørelse

Når du får ferie med løn, er du også berettiget til et ferietillæg på minimum 1 % efter ferieloven. Dit ferietillæg kan udbetales på to forskellige måder:

  • Ferietillægget udbetales med den dertil svarende ferie.
  • Ferietillægget for perioden den 1. september til den 31. maj udbetales med lønnen for maj, mens ferietillægget for perioden den 1. juni til den 31. august udbetales med lønnen for august.

Vær opmærksom på, at hvis dit ferietillæg udbetales før din ferie påbegynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve det tilbagebetalt.

Desuden kan du være berettiget et højere ferietillæg som følge af en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller aftalt direkte din ansættelseskontrakt.

Ansat i en kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller region vil du få yderligere 0,95 % i ferietillæg – for nogle grupper er det forhøjet ferietillæg større.

Da de 0,95 % er en overenskomstmæssig ret, optjener du dem i overensstemmelse med din overenskomst og ikke ferieloven.

Dit ferietillæg udbetales derfor den 1. maj, 31. maj samt 31. august, fordi 1 % følger ferieloven, mens de 0,95 % er overenskomstdækket.

Ansat i staten

Du vil som ansat i staten få yderligere 0,5 % i ferietillæg.

Ferie uden løn

Selvom du ikke har optjent fem ugers ferie svarende til 25 dages ferie, har du stadig ret til at afholde fem ugers ferie. Det vil sige, at du selv supplerer dagene op for egen regning.

Når du holder ferie uden løn, vil dit samlede pensionsbidrag fortsat blive indbetalt. Egetbidraget finansieres af dig, mens arbejdsgiverbidraget finansieres af din arbejdsgiver.

Feriegodtgørelse

Du har mulighed for at få feriegodtgørelse på 12 % af din løn i ferieåret fremfor ferie med løn og ferietillæg. Hvis du i stedet vil have feriegodtgørelse, skal du oplyse din arbejdsgiver om dette, inden ferieåret begynder.

Ansat i en kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller region får du en forhøjet feriegodtgørelse på 0,45 % – for nogle grupper er feriegodtgørelsen større.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.