Overskydende ferie

Læs mere på denne side om, hvad der sker med din overskydende ferie. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Overførsel eller udbetaling af overskydende ferie

Du har i ferieafholdelsesåret krav på at holde minimum fire ugers ferie. Ferie udover de fire uger vil automatisk blive udbetalt af din arbejdsgiver, når ferieafholdelsesperioden slutter, medmindre I har lavet en skriftlig aftale om overførsel af overskydende ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Ved skriftlig aftale om overførsel af overskydende ferie anbefales det, at du og din arbejdsgiver aftaler de nærmere vilkår for afviklingen af den overførte ferie, så der ikke efterfølgende opstår fortolkningstvivl.

Får du ikke afholdt dine fire ugers ferie før ferieafholdelsesperiodens udløb, og foreligger der ikke en feriehindring, bortfalder din ferie.

Varsling af overskydende ferie

Det er de almindelige varslingsregler, der er gældende for den overførte ferie, medmindre du og din arbejdsgiver på forhånd har aftalt, at ferien skal afvikles på et bestemt tidspunkt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.