Den sjette ferieuge / særlige feriedage

Den sjette ferieuge eller særlige feriedage er ikke reguleret i ferieloven. Den er enten overenskomstreguleret eller aftalt direkte i din ansættelseskontrakt. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Vejledende værktøj

PRØV FERIEBEREGNEREN

Optjening

Din sjette ferieuge eller særlige feriedage er ikke reguleret af ferieloven, fordi det er aftalebaseret. Det skal dermed fremgå af en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller være aftalt direkte i din ansættelseskontrakt, at du har ret til den sjette ferieuger eller særlige feriedage.

Ansat i en kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller region optjener du din sjette ferieuge i kalenderåret forud for afholdelsesperioden. Det vil sige, at din sjette ferieuge som du optjener i dette kalenderår, først kan afholdes til næste år.

Din sjette ferieuge beregnes i timer, og som fuldtidsansat optjener du 3,083 timers ferieuge for hver måneds ansættelse i kalenderåret. Hvis du er deltidsansat, optjener du en forholdsmæssig del heraf svarende til din beskæftigelsesgrad.

Ansat i staten

Som ansat i staten optjener du hver måned 0,42 dages særlige feriedage, hvilket svarer til fem særlige feriedage i løbet af kalenderåret. Hvis du er ansat under en måneds varighed, optjenes din særlige feriedage i forhold til ansættelsens længde.

Afholdelse

Din sjette ferieuge eller særlige feriedage er ikke reguleret af ferieloven, fordi det er aftalebaseret. Det skal dermed fremgå af en overenskomst, som dit ansættelsesforhold er omfattet af, eller være aftalt direkte i din ansættelseskontrakt, at du har ret til den sjette ferieuger eller særlige feriedage.

Ansat i en kommune eller region

Din sjette ferieuge optjenes i kalenderåret, og den skal placeres indenfor afholdelsesperioden, som er den 1. maj til den 30. april det efterfølgende år. Din arbejdsgiver kan således ikke pålægge dig at holde din sjette ferieuge, medmindre der er tale om en overført sjette ferieuge.

Ønsker du ikke at afvikle din optjente sjette ferieuge men i stedet at få dem udbetalt, skal udbetalingen ske ved den førstkommende lønudbetaling efter afholdelsesperiodens udløb – det vil sige den 30. april.

Ansat i staten

Er du ansat i staten optjener du særlige feriedage i kalenderåret forud for afholdelsesperioden fra den 1. januar til den 31. december. Afviklingen af dine særlige feriedage aftales mellem dig og din arbejdsgiver, og du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at afholde dagene.

Dine særlige feriedage kan du afvikle i afholdelsesperioden, der løber fra den 1. maj til den 30. april det efterfølgende år. Det vil sige, at de særlige feriedage, du optjener i dette kalenderår, først kan afholdes til næste år. Hvis du ikke har afviklet dine særlige feriedage senest den 1. januar, kan din arbejdsgiver varsle dagene afholdt med en måneds varsel.

Vær opmærksom på, at dine særlige feriedage kan holdes samlet, enkeltvis eller som brøkdel af dage efter aftale med din arbejdsgiver.

Betaling

Du har ret til din fast påregnelige løn eller feriegodtgørelse på ferietidspunktet, dog beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet. Det vil sige, at retten til betalt ferie altid følger din arbejdstid/-omfang på optjeningstidspunktet.

» Læs mere om betaling under ferien

Ikke-afholdt(e) sjette ferieuge / særlige feriedage

Din sjette ferieuge eller særlige feriedage er ikke reguleret af ferieloven, fordi den er aftalebaseret. Det skal dermed fremgå af en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller være aftalt direkte i din ansættelseskontrakt, at du har ret til den sjette ferieuger eller særlige feriedage samt hvad der sker, hvis de(n) ikke bliver afholdt.

Ansat i en kommune eller region

Ønsker du ikke at afholde din optjente sjette ferieuge men i stedet at få dem udbetalt, skal udbetalingen ske ved den førstkommende lønudbetaling efter afholdelsesperiodens udløb – det vil sige den 30. april.

Ansat i staten

Når du som ansat i staten har særlige feriedage, som du ikke har afholdt ved udløbet af afholdelsesperioden den 30. april, godtgøres dine særlige feriefridage direkte til dig, medmindre du og din arbejdsgiver har indgået aftale om at overføre feriedagene til den efterfølgende afholdelsesperiode.

Afregning ved fratræden

Din(e) sjette ferieuge eller særlige feriedage afregnes som udgangspunkt ved din fratrædelse, og en ny optjeningsperiode vil påbegynde hos din nye arbejdsgiver.

» Læs mere om ferie i forbindelse med opsigelse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.