Socialrådgiveren 8/19

Indhold

Socialrådgiver blev hængt ud – men det var lovgivningen, den var gal med

Byrådspolitikerne stod i kø for at fortælle pressen, at der måtte være sket en fejl i sagsbehandlingen, da en kræftsyg borger ikke fik forlænget sine sygedagpenge. Men en ekstern juridisk redegørelse viser, at afgørelsen var i overensstemmelse med loven og praksis på området. Skyd på loven i stedet for på medarbejderne, lyder det i et brev fra Dansk Socialrådgiverforening til kommunens beskæftigelsesudvalg.

DS inviterer nye ministre til samarbejde

Et nyt ministerhold skal lede landets ministerier – og dermed får Dansk Socialrådgiverforening også nye samarbejdspartnere. Dansk Socialrådgiverforening har sendt velkomstbreve til seks af de nye ministre – og inviterer til samarbejde om en række konkrete opgaver.

Socialrådgiverstuderende efterlyser mere praktisk træning i undervisningen

En ny undersøgelse viser, at 70 procent af de socialrådgiverstuderende ønsker mere træning af praktiske færdigheder som samtale og skriftlighed. – Forudsætningen for, at vi kan blive de bedst muligt uddannede socialrådgivere, er et uddannelsesforløb, som i høj grad baseres på praktisk træning – så vi også bliver praktisk begavet, siger Laura Pode, forkvinde for SDS.

Halvdelen af Grønlands 200 socialrådgivere har forladt faget

Alt for mange børn i Grønland lever med seksuelle overgreb, omsorgssvigt og vanrøgt. Men nye tal viser, at børn født efter 1995 oplever færre overgreb og mindre vold og alkohol i hjemmet. Til gengæld besættes alt for mange socialrådgiverstillinger fortsat med uuddannet personale. Halvdelen af de ca. 200 uddannede grønlandske socialrådgivere arbejder ikke inden for faget. Flere eksperter peger på, at det – sammen med et alt for stort arbejdspres – er en af de helt store udfordringer, når det handler om at komme de udsatte grønlandske børn til undsætning.

Grønlands-pendler: Jeg er hooked, fordi jeg kan se, at jeg gør en forskel

Hver femte uge flyver socialrådgiver Birgitte Lydolf fra sit hjem i Jylland til Grønland for at arbejde på det danske opholdsted Orpigaq – i fire dage ad gangen. Vi har talt med tre socialrådgivere, som knokler med hver deres udfordringer. Ud over pendleren Birgitte Lydolf er det to grønlandske socialrådgivere, som arbejder i henholdsvis Grønlands sydligste by Nanortalik og i Den Centrale Rådgivningsenhed i Nuuk.

Betaling og økonomi på børneområdet

JURASPALTEN: Hvornår kan kommunen stille krav om økonomisk trangsvurdering og betaling i forbindelse med foranstaltninger efter Serviceloven? Dette er der kommet nyt om.

Praktisk ledelse er ikke altid god ledelse

REGIONSLEDER: Alle erfaringer viser, at aftalte løsninger skaber større forståelse, accept og loyalitet hos medarbejderne, fordi de ved, deres perspektiver har været hørt.