Nyheder

Kras debat om sygedagpengeloft

En artikel i Socialrådgiveren om varighedsbegrænsningen i sygedagpenge har bragt sindene i kog hos socialrådgivere i blandt andet fagbevægelsen. Debatten handler om, hvorvidt det er en god idé at bevare eller ophæve de 52 ugers begrænsning.

03.05.2012

Systematiske fejl i ti alvorlige børnesager

”Samlet set en manglende faglighed i sagsbehandlingen.” Sådan lyder dommen fra Ankestyrelsen, som har kulegravet ti af de mest alvorlige overgrebs-sager mod børn. - Grum læsning, men ansvaret placeres rigtigt, siger socialrådgivernes formand.

26.04.2012

Socialminister afviser at lovgive om sagstal

Det er en ledelsesmæssig opgave på den enkelte arbejdsplads at vurdere, om den samlede substans, en medarbejder har, er rimelig at løfte. Det giver ikke mening, at jeg skal lovgive om et bestemt antal sager, siger socialministeren.

19.04.2012

For lidt tid til borgerkontakt

Socialrådgivere på handicapområdet bruger blot omkring en time om dagen på direkte kontakt med borgerne – resten af arbejdstiden går med administration, møder og andre opgaver, viser en tidsundersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening.

08.03.2012