» 7.1 Forslag om udvidelse af rpræsentantskabsperioden og valgperioden for HB og frikøbte politikere fra to til fire år (FALDET)
» 7.1.1 Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 7.1 (TRUKKET)
» 7.1.2 Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 7.1 (FALDET)
» 7.1.3 Ændringsforslag 3 til ændringsforslag 7.1 (FALDET)

» 7.2 Forslag om frikøbte regionale næstformænd
» 7.2A Forslag om frikøbte regionale næstformænd (FALDET)
» 7.2B Forslag om frikøbte regionale næstformænd (FALDET)

» 7.3 Forslag om ændringer i hjemmelsgrundlaget for indgåelse af private overenskomster (VEDTAGET)

» 7.4 Forslag om redaktionelle ændringer i lovene om forhandling og godkendelse af kollektive overenskomster (VEDTAGET)

» 7.5 Forslag om stemmeret til seniorer ved valg til regionsformand (VEDTAGET)

» 7.6 Forslag om seniorsektionens formand som født medlem af Repræsentantskabet (FALDET)

» 7.7 Forslag om oprettelse af sektion for akademiske socialrådgivere (FALDET)

» 7.8 Forslag om ekstraordinært valg af frikøbte politikere i DS (FALDET)

» 7.9 Forslag om frist for optagelse af emner på repræsentantskabets dagsorden forkortes fra 5 til 4 uger (VEDTAGET)

» 7.10 Forslag om frist for lovforslag forkortes fra 15. august til 4 uger
» 7.10.1 Ændringsforslag til forslag 7.10 vedr. frist for lovforslag (VEDTAGET)

» 7.11 Forslag om at punktet ”Eventuelt” udgår af minimumskravene til dagsorden for REP og generalforsamlinger (TRUKKET)

» 7.12 Forslag om medlemmer, der som følge af deres ansættelsesforhold er påtvunget medlemskab af anden overenskomstbærende organisation  (FALDET)
» 7.12.1 – Ændringsforslag til forslag om medlemmer, der som følge af deres ansættelsesforhold er påtvunget medlemskab af anden overenskomstbærende organisation (TRUKKET)
» 7.12.1A Ændringsforslag til ændringsforslag 7.12.1 (FALDET)

» 7.13 Forslag om at Intern kritisk revisor og redaktøren af medlemsbladet har taleret på REP (VEDTAGET)

» 7.14 Forslag om at regionsnæstformænd er suppleanter for regionsformændene i HB og FU (fremsættes kun, hvis 7.2 vedtages) (BORTFALDET)

 

Kontakt Medlemsservice