REP20

Dansk Socialrådgiverforenings ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt 20. og 21. november 2020

Vidste du at

Repræsentantskabsmødet er den øverste myndighed i DS. Det er her, den overordnede politik og de overordnede retningslinier for foreningens arbejde lægges.

Kontakt