Hovedbestyrelsens beretning 2019-2020

Her kan du kigge os over skulderen og se, hvad foreningen bruger tid og kræfter på.

Hovedbestyrelsens beretning – 2019-2020

”En faglig organisation er kun så stærk som dens medlemmer, og når det er lykkedes at sætte arbejdsmiljøet på
dagsordenen, skyldes det jeres opbakning og aktive indsats – ikke mindst indsatsen fra tillidsrepræsentanter
og arbejdsmiljørepræsentanter.”

-Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening – på vegne af hovedbestyrelsen

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 09. sep. 2020

Læs publikationen

Kontakt Medlemsservice